Kinolog

Kinologi – vodniki in inštruktorji vojaškega psa morajo biti sposobni izvesti kakovostno organizacijo, načrtovanje in izvajanje nalog pri uporabi in vodenju svojega službenega psa, skrbeti za namestitev, higieno, prehrano, preventivo in dobrobit službenega psa, skrbeti za logistično oskrbo službenega psa ter nuditi prvo pomoč poškodovanim in obolelim službenim psom pri delovanju SV v miru, vojni in izrednih razmerah.

Dušan Hrnčič, vodnik stražarsko patruljnega psa, 670. LOGP:
"Psi pomagajo pri varovanju objektov s svojimi čutili in instinktom."

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • Srednješolska izobrazba najmanj IV. stopnja za pridobitev naziva vodnik službenega psa.
 • Srednješolska izobrazba V. stopnje za pridobitev naziva inštruktor službenega psa.

Dodatna strokovna usposabljanja v SV za ta poklic oziroma dolžnost:

 • opravljen tečaj za vodnika obrambnega psa za pridobitev naziva inštruktor obrambnega psa,
 • usposabljanje za vojaško evidenčno dolžnost kinolog,
 • zaželeno pridobivanje strokovnih znanj preko civilnih institucij.

Splošne kompetence:

 • pravilno vodi in uporabi službenega psa,
 • skrbi za namestitev, higieno, prehrano, preventivo in dobrobit službenega psa,
 • nudi prvo pomoč poškodovanim in obolelim službenim psom,
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje kinoloških materialnih sredstev in kinološke opreme,
 • vodi evidenco dela s službenim psom ter dokumentacijo,
 • vzdržuje psihofizično pripravljenost,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Posebne kompetence vodnika obrambnega psa:

 • pozna vodljivost s psom (odpoklic psa, gibanje psa ob vodniku s povodcem in brez njega, sedenje in ležanje psa, vaja naprej, osnove plazenja psa in tiha povelja, postrojitveni postopki vodnika s psom, osnove taktičnih postopkov vodnika s psom),
 • obvladovanje prevoznih sredstev in premagovanje naravnih ovir,
 • osnovne in specialistične vaje za obrambo in napad (šolanje obrambnega psa, vzpodbujanje nagona po plenu, ugrizi v zaščitno ring obleko, iskanje markerja, delo psa z nagobčnikom),
 • specialistične vaje za obrambo in napad (osnove teorije specialističnih vaj za obrambo in napad, usposabljanje psa za zajetja žive sile, preiskava terena, preiskava objekta, obramba in napad psa z nagobčnikom skladno s pooblastili),
 • taktične vaje (osnove teorije taktičnih vaj, uporaba psa za pomoč pri patruljiranju, uporaba psa pri zasedah, vpad v objekt in preiskava objekta, uporaba psa pri mirovnih operacijah,  alarmiranje enote in premik, taktično streljanje vodnikov s psi.

Posebne kompetence vodnika stražarsko patruljnega psa:

 • pozna vodljivost s psom (osnove teorije vaj poslušnosti, odpoklic psa, gibanje psa ob vodniku s povodcem in brez njega, sedenje in ležanje psa),
 • vaje za obrambo in napad (osnove teorije obrambnih vaj, plenjenje s pomočjo rekvizita, plenjenje s pomočjo markerja, spodbujanje obrambnega nagona in borbenosti),                  
 • obvladovanje prevoznih sredstev in premagovanje naravnih ovir,
 • taktične vaje in preprečevanje vstopa nepooblaščenim osebam v vojaški objekt (osnove teorije taktičnih postopkov, samostojno varovanje psa na privezu, patruljiranje s stražarsko-patruljnim psom).

Posebne kompetence vodnika psa za iskanje minsko eksplozivnih sredstev in prepovedanih snovi:

 • pozna vodljivost s psom (premagovanje ovir in obvladovanje prevoznih sredstev (poslušnost, odpoklic psa, gibanje psa ob vodniku s povodcem in brez njega, sedenje in ležanje psa, premagovanje ovir in obvladovanje prevoznih sredstev),
 • pozna minsko eksplozivna sredstva in prepovedane snovi (predstavitev, opis in uporabnost, hramba, prenos in uničevanje vrste),
 • pozna osnove teorije vaj iskanja minsko eksplozivnih sredstev in prepovedanih snovi,
 • iskanje minsko eksplozivnih sredstev in prepovedanih snovi v različnih prostorih in različnih prevoznih sredstvih.

Prijavi se in postani kinolog v SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.