Laboratorijski tehnik

Delo laboratorijskega tehnika je raznoliko in vključuje različna področja. Osnova je delo v laboratoriju zdravstvenega centa, kjer dela z biološkim materialom človeškega izvora. Delo vključuje različna področja in sicer hematologijo, biokemijo, imunologijo ter analize urina. Dela z biološkim materialom človeškega izvora, kot je kri, plazma, serum, urin. 

Pia Ovčar, Vojaška zdravstvena enota: "Za poklic laboratorijskega tehnika sem se odločila, ker mi je všeč delo z ljudmi. V našem laboratoriju izvajamo preiskave krvi in urina za zaposlene na MO RS, tako vojake kot civiliste,  ki prihajajo na obdobne preglede, izvajamo pa tudi preglede vseh kandidatov za zaposlitev, pogodbeno rezervo, prostovolno služenje in štipendije MO RS."

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • srednja strokovna izobrazba, smer tehnik laboratorijske biomedicine, opravljeno pripravništvo na področju laboratorijske medicine in opravljen strokovni izpit.

Zahtevana vojaška usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje.

Osnovne naloge laboratorijskega tehnika:

 • sprejema preiskovance pri odvzemu in jih opozarja na možne vplive pred odvzemom vzorca, ki jih lahko povzroča hrana, pijača in kajenje,
 • daje navodila za pravilni odvzem vzorca, na primer urina, oziroma ga sam odvzema (vensko ali kapilarno kri),
 • skrbi za pravilno označevanje vzorcev, tako tistih, ki so odvzeti v laboratoriju, kot tudi tistih, ki se pošiljajo v ostal laboratorije,
 • zbira material in ga razporedi za različne preiskave ali analize,
 • pripravlja material, aparature in pripomočke za delo ter enostavnejše kemične reagente ali zamenja predpisane raztopine v analizatorjih,
 • računalniško ali ročno vnaša podatke v ustrezne evidence,
 • izvaja različne kemijske, biokemijske in imuno-kemijske analize po standardnih postopkih ali na avtomatskih analizatorjih,
 • ugotavlja prisotnost protiteles,
 • sodeluje pri nabavi laboratorijskega materiala.

Splošne kompetence:

 • pravilno in hitro uporablja osebna zaščitna sredstva,
 • izvaja postopke samopomoči in dejanje prve pomoči,
 • vzdržuje psihofizično pripravljenost,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Specifične kompetence:

 • pozna pogoje za varno delo in ukrepe za lastno zaščito in zaščito okolja,
 • brezpogojno upošteva navodila za delo in zaščito ter uporablja zahtevano zaščitno opremo glede na tip dela, delovno obleko, rokavice, očala in masko,
 • skrbi za pravilen odvzem, saj je od tega odvisna zanesljivost končnega rezultata,
 • vsakemu preiskovancu ustrezno obrazloži sam postopek, ter mu pomaga pregnati strah pred posegom, na primer pred odvzemom krvi iz vene. Odvzem naj bi bil čim manj neprijeten za preiskovanca, hkrati pa neoporečen za predvidene preiskave,
 • govor mora biti jasen in čist, saj pogosto komunicira tako z preiskovanci kot s strokovnim osebjem v laboratoriju,
 • pričakuje se potrpežljivost, saj tudi petdeseti preiskovanec potrebuje enako prijazna in jasna navodila kot prvi,
 • pravilno in pravočasno opravlja preiskave ali analize, na osnovi katerih pripravi izvid za preiskovanca,
 • zaveda se možnih posledic zaradi napačnih rezultatov,
 • prepozna in loči normalne in patološke krvne celice ter spozna standardne laboratorijske diagnostične metode v klinično biokemičnem laboratoriju,
 • mora biti spreten, saj je mnogo drobnega dela s prsti,
 • popolnoma samostojnih odločitev ni veliko, večinoma so v okviru navodil za delo, imajo pa lahko pomembne posledice za bolnike,
 • zdrav vid, sposobnost razločevanja barv in fokusiranja na bližino so lastnosti, ki mu omogočajo kakovostno delo,
 • koncentracija na vsebino dela in na predmete, s katerimi tehnik dela je zelo pomembna.
 • delo poteka v zaprtem prostoru,
 • laboratoriji so običajno hrupni zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav; obremenjenost vida je relativno visoka  zaradi pogostega fokusiranja in analiz,
 • delo je stoječe ali sedeče s pogostim upogibanjem telesa.

Posebna oprema delovnega mesta:

Delovni pripomočki sodijo v laboratorijsko opremo in se razlikujejo glede na tip laboratorija. To so:

 • osnovna zaščitna oprema (zaščitna obleka, rokavice…),
 • laboratorijska steklovina,
 • plastično posodje,
 • pipete,
 • mešalci in stresalniki,
 • različni tipi avtomatskih analizatorjev,
 • hitri panelni testi,
 • barvni in kodni čitalci,
 • centrifuge,
 • hladilniki in zmrzovalniki. 

Prijavi se in postani pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.