Psiholog

Psiholog v SV podpira poveljujoče pri doseganju ciljev SV za zagotavljanje zmogljivosti in pripravljenosti SV. To izvaja na različne načine: s strokovno podporo poveljujočim v enotah SV in s spremljanjem enot, sodelovanjem v selekcijskih postopkih za specifične dolžnosti, usposabljanjem iz psiholoških vsebin in predavanji vojaške psihologije na vojaških šolah in tečajih ter z izvedo psiholoških pregledov v okviru preventivnih zdravstvenih pregledov. Psihologi SV pa nudimo vsem pripadnikom in družinskim članom strokovno psihološko pomoč, ko je potrebujejo.

Tomaž Kovač, psiholog, poveljstvo 72. brigade:
"Moje delo je analiza razmer v enoti. To delam na različne načine - z analizo stanja, klime, z individualnimi razgovori, seveda pa sem tudi na razpolago vojakom za nudenje psihološke pomoči, če je to potrebno."

Sprejemni pogoji:

 • univerzitetna izobrazba smer psihologija oz. magister psihologije (2. bolonjska stopnja)

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
 • strokovna psihološka usposabljanja, ki zagotavljajo kompetentnost za izvajanje nalog.

Naloge:

 • Strokovna podpora poveljujočih
 • Spremljanje in analiziranje stanja v enotah ter predlaganje ukrepov za izboljšanje
 • Svetovanje poveljujočim pri delu s podrejenimi
 • Psihološke priprave pripadnikov na mednarodne operacije in misije ter spremljanje med in po zaključku
 • Sodelovanje v selekcijah za specifične dolžnosti (častniki, specialne enote)
 • Usposabljanje s psiholoških vsebin
 • Predavanje vojaške psihologije v vojaških šolah in tečajih
 • Izvajanje psiholoških pregledov v okviru vseh oblik preventivnih zdravstvenih pregledov (ob zaposlitvi, obdobni,…)
 • Psihološka pomoč (svetovanje, razbremenilni razgovori, krizne intervencije, terapevtske obravnave) pripadnikom in družinskim članom v primeru psihične stiske
 • Razvoj psihološke stroke v vojski

Oprema:

 • psihodiagnostična sredstva,
 • testni sistemi (CRD, Corporal).

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.