Sistemski inženir za sredstva zvez, elektroniko in elektroenergetiko

V Slovenski vojski posvečamo veliko pozornost pripravi tehnološke dokumentacije in usposabljanju uporabnikov, operaterjev ter drugega tehničnega osebja za pridobitev licenc za delo s sredstvi zvez, elektroenergetike in tudi drugih elektronskih sistemov

Naloge sistemskega inženirja za sredstva zvez, elektroniko in elektroenergetiko

 • spremlja stanje tehnike svojega področja, koordinira, pripravlja in posreduje predloge zahtevnejših popravil in obnov;
 • sistemsko obvladuje življenjski cikel za svoje področje;
 • vodi, koordinira, izdeluje in dopolnjuje tehnološko dokumentacijo za vzdrževanje MS;
 • pripravlja tehnično tehnološko dokumentacijo za izdajo;
 • izdeluje tehnične analize v življenjskem ciklu MS;
 • sodeluje in izvaja testiranja, sodeluje pri nadgradnjah, modifikacijah;
 • sodeluje pri pripravi pogodb;
 • sodeluje pri nabavi, prevzemu in uvajanju sredstev;
 • sodeluje pri nabavnem procesu za nabavo opreme in rezervnih delov (RD):
 • se strokovno usposablja in izpopolnjuje za nova sredstva SV;
 • izvaja strokovna usposabljanja pripadnikov SV;
 • sodeluje v procesu vzdrževanja MS v SV;
 • nudi strokovno pomoč vsem stopnjam vzdrževanja v SV;
 • izvaja kontrolo kakovosti pri procesu nabave in storitev;
 • pripravlja predloge potrebnih materialnih in kadrovskih pogojev za vzdrževanje MS;
 • načrtuje zaloge RD in nadzoruje njihovo izvajanje;
 • sodeluje pri odpisih sredstev;
 • sodeluje pri znanstveno raziskovalnih projektih s tehničnega področja;
 • sodeluje v drugih strokovnih in vojaškostrokovnih komisijah;
 • izvaja druge naloge po navodilih in odredbah predpostavljenega.

Sprejemni pogoji:

 • strokovna izobrazba: Najmanj VII/1 stopnja izobrazbe po programih elektrotehnike ali mehatronike;
 • delovne izkušnje: zaželeno s podobnih področij;
 • izpolnjevanje predpisanih pogojev iz 88. Čl. Zakona o obrambi.

Posebni pogoji:

 • aktivno znanje slovenskega jezika in pasivno znanje angleškega jezika;
 • računalniška znanja: urejevalniki besedil, dobro poznavanje Excela in poznavanje dela e-pošte;
 • drugi pogoji: ustrezne osebnostne lastnosti (psihična stabilnost, komunikativnost, sposobnost timskega dela, sposobnost samostojnega reševanja problemov, čut za odgovornost);                                             
 • vozniško dovoljenje B kategorije.

Prijavi se in postani pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.