Specialist za streliva in minsko-eksplozivna sredstva v Fizikalno kemičnem laboratoriju

V Slovenski vojski posvečamo veliko pozornost varnosti vojaka tudi na področju spremljanja lastnosti eksplozivnih snovi in skladiščenju streliva.Te naloge opravljajo v Fizikalno kemijskem laboratoriju, kjer s spremljanjem lastnosti eksplozivnih snovi, z določanjem kemijske stabilnosti malodimnih smodnikov in balističnih lastnosti streliva ugotavljajo kakovost streliva in rok varne uporabe.

VVU XII. r. Mojca Škufca, Fizikalno kemijski laboratorij:
"Vzorec streliva analiziramo, mu določimo sestavo in na osnovi tega določimo življensko dobo smodnika."

Sprejemni pogoji:

 • strokovna izobrazba: najmanj VII/1 stopnja izobrazbe po programih kemije ali kemijske tehnologije,
 • delovne izkušnje s podobnih področij.

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
 • specialistična usposabljanja.

Naloge:

 • pripravlja vzorce za analize;          
 • izvaja delo na analitskih napravah;
 • razvija (sodeluje) nove metode za določanje in detekcijo eksplozivnih snovi;               
 • uvaja nove standarde v SV;                      
 • pripravlja interne dokumente za potrebe Fizikalno -  kemijskega laboratorija(FKL);

 

 • sodeluje pri izvedbi meritev pri kontrolno tehničnih streljanjih in aktiviranjih (KTS, KTA);          
 • pripravlja vzorce za kolekcijo smodnikov SV in skrbi za kontrolo stabilnosti;                             
 • sodeluje z drugimi laboratoriji za določanje kemijske stabilnosti smodnikov;
 • sodeluje v procesu obvladovanja SIMES;
 • izvaja strokovna usposabljanja pripadnikov SV;    

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.