Veterinar na področju higiene živil

Veterinar, ki je odgovoren za področje higiene živil, izvaja naloge z namenom zagotavljanja higienske ustreznosti surovin in živil živalskega izvora ter pitne vode. Skrbi tudi za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali. Naloge izvaja v miru, vojni ter izrednih razmerah doma in v tujini.

VVU IX. r. Aljoša Žerjav, Epidemiološki center Veterinarske enote SV:
Raziskujemo in analiramo v moderno opremljenih laboratorijih, kjer opravljajamo tudi mikrobiološke preiskave brisov, površin, hrane in vode ter imunološke preiskave na zoonoze (bolezni ki se prenašajo z živali na ljudi) ter gospodarsko nevarne bolezni.

Sprejemni pogoji:

 • univerzitetna Veterinarska fakulteta z opravljenim državnim izpitom,
 • licenca Veterinarske zbornice.
   

 Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
 • usposabljanja za vojaško evidenčno dolžnost veterinar,
 • pridobivanje strokovnih znanj, doma in v tujini, zaradi ohranitve veterinarske licence.

Naloge:

 • samostojno načrtovanje in izvajanje nalog s področja zagotavljanja zdravstveno ustreznih živil in pitne vode,
 • izvajanje monitoringa pitne vode,
 • izvajanje notranjega nadzora sistema HACCP, izdelave poročil in odrejanje ukrepov,
 • izdelava epidemiološkega poročila, s področja higiene živil in pitne vode, za pripadnike na MOM.
 • izvajanje usposabljanja pripadnikov s področja higiene živil in pitne vode,
 • skrb za sprejem in uveljavitev NATO stanagov s področja higiene živil,
 • sodelovanje na mednarodnih vajah doma in v tujini.

Oprema:

 

 • komplet za odvzem vzorcev (hladilna torba, brisi, posode za vzorce, termometer…),
 • veterinarska zaščitna oprema (zdravniška halja, natikači).

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.