Veterinar v ambulanti

Veterinar v ambulanti mora uspešno in učinkovito izvajati naloge zdravstvenega varstva službenih psov SV v miru, vojni ter izrednih razmerah doma in v tujini. 

VVU XII razreda Monja Ribič, vodja veterinarske ambulante:
"Veterinar v ambulanti skrbi za zdravstveno varstvo službenih psov Slovenske vojske doma in na mirovnih operacijah in misijah v tujini."

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • univerzitetna Veterinarska fakulteta z opravljenim državnim izpitom,
 • licenca Veterinarske zbornice.

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje.

Splošne kompetence:

 • načrtovanje in izvajanje strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva službenih psov,
 • nadzor nad vodenjem veterinarske evidence ter dokumentacije,
 • vodenje in nadzor dela veterinarskih tehnikov in veterinarskih bolničarjev,
 • vzdržuje psihofizično pripravljenost,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Posebne kompetence:

 • zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva službenih psov (nadzor nad izvajanjem zaščitnega cepljenja za zatiranje kužnih bolezni, dezinsekcije ter dehelmintizacije),
 • ugotavljanje, diagnostika in zdravljenje bolnih in poškodovanih živali,
 • kirurško zdravljenje bolnih in poškodovanih živali,
 • nadzor nad opravljanjem laboratorijskih preiskav krvi, urina ter iztrebkov; interpretacija rezultatov laboratorijskih preiskav krvi, urina ter iztrebkov,
 • nudenje prve pomoči poškodovanemu in obolelemu psu,
 • vodenje in nadziranje vzreje mladičev službenih psov za potrebe SV,
 • skrb za dobrobit službenih psov (nadzor nad namestitvijo, prehrano, higieno in oskrbo živali),
 • izvajanje usposabljanja s področja veterine za veterinarske tehnike, za veterinarske bolničarje ter za vodnike in skrbnike službenih psov.

Dodatna strokovna usposabljanja v SV za ta poklic oziroma dolžnost:

 •  pridobivanje strokovnih znanj preko civilnih institucij zaradi ohranitve veterinarske licence.

Posebna oprema delovnega mesta:

 • ambulantna oprema (za pregled živali, laboratorijska, kirurška, oprema za sterilizacijo).
 • veterinarska zaščitna oprema (zdravniška halja, natikači).

Prijavi se in postani pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.