Voznik nebojnih vojaških vozil

Slovenska vojska razpolaga z vrsto nebojnih vojaških vozil, od kamijonov za prevoz opreme, ljudi, vode, goriva, avtobusov, specialnih vozil (zveze, radarji, reševalna vozila, kuhinja,...) do posebnih tovornih vozil za prevoz lahke premična bolnišnice Role 2 ali mobilnih laboratorijev Enote LAB JRKBO.

Švod. Mitja Žuran, Šola vožnje 670. logistični polk:
"V Vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici v Šoli vožnje usposabljamo pripadnike iz različnih enot Slovenske vojske, ki želijo postati vozniki nebojnih vojaških vozil. Usposabljanje traja 153 ur, sestoji pa se iz civilnih in vojaških predpisov ter praktične vožnje. Ena od težjih preizkušenj se izvaja na poligonu, kjer morajo kandidati na razmočenem terenu premagovali tudi 80% klančino."

Sprejemni pogoji:

 • najmanj srednja strokovna ali srednja splošna,

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
 • usposabljanja za vojaško evidenčno dolžnost voznik nebojnih vojaških vozil,
 • opravljena C-kat. vozniškega izpita (za voznike avtobusa D-kat,) in licenca za posamezen tip vozila,
 • v primeru prevoza nevarnih snovi pa opravljena tudi licenca ADR.

Naloge:

 • uporablja vozilo, ki jih dolži poveljnik oddelka,
 • izvršuje naloge v skladu z ukazi in navodili poveljnika,
 • dosledno vodi predpisano dokumentacijo o tehniki in opremi,
 • skrbi za urejenost , vzdrževanje in brezhibnost tovornega vozila,
 • odgovarja za pravilno uporabo tovornega vozila/avtobusa,
   

 • skrbi za upoštevanje predpisov iz varstva pri delu,
 • se usposablja iz individualnih in specialističnih veščin in v kolektivnih veščinah,
 • skrbi za red in čistočo v enoti,
 • v celoti pozna SOP voda in čete, standarde (norme, kriterije), ki se nanašajo na usposabljanje vojaka voznika in oddelka,
 • v celoti pozna temeljne in osnovne individualne vojaške veščine, ki se nanašajo na usposobljenost vojaka voznika, ter specialistične individualne vojaške veščine iz področja svojega dela,

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.