Srednja medicinska sestra/tehnik zdravstvene nege

Za formacijsko dolžnost Srednja medicinska sestra/ tehnik zdravstvene nege se štejejo dolžnosti, za katere so zahtevane znanja in usposobljenost za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege zdravih in bolnih ljudi v vseh življenjskih obdobjih in okoljih. Kot član negovalnega tima je po navodilu medicinske sestre izvajalec postopkov in posegov v procesu zdravstvene nege. Strokovno znanje, etična odgovornost, zavedanje strokovnih pristojnosti, doslednost delovanja v negovalnem in zdravstvenem timu so pogoji za uspešno opravljeno delo.
Pri svojem delu uporablja medicinsko tehnične pripomočke in aparature, najrazličnejše pripomočke za zagotavljanje varnosti bolniku, dela z biološkimi in kemičnimi materiali, uporablja negovalno in medicinsko dokumentacijo.

NVU V. razreda Vesna Adamič:
"Naša osnovna naloga je zdravstvena oskrba enot Slovenske vojske doma in v tujini!"

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • srednješolska izobrazba V. stopnje smer zdravstvena nega, opravljen strokovni izpit in je vpis v register zdravstvenih delavcev.

Dodatna strokovna usposabljanja v SV za ta poklic oziroma dolžnost:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje,
 • tečaj začetnih postopkov oživljanja,
 • tečaj začetne oskrbe poškodovancev,
 • medicinska jedrska, radiološka, kemična in biološka obramba,
 • usposabljanje s področja urgentne medicine,
 • preventivno zdravstveno varstvo v miru in izrednih razmerah,
 • triaža in evakuacija poškodovanih / obolelih.

Splošne kompetence:

zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih,

 • pomoč vojaku pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti,
 • priprava na diagnostične in terapevtske posege in postopke,
 • izvedba enostavnih diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov,
 • sodelovanje pri izvajanju intenzivne terapije in intenzivne nege,
 • ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti.
 • zdravstvena vzgoja vojaka v okviru tima,
 • vzdržuje psihofizično pripravljenost,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Specifične kompetence:

 • je sposoben izvesti triažo in evakuacijo poškodovanih / obolelih,
 • izvaja usposabljanja prve pomoči v delovnem okolju SV, izobraževanja in usposabljanja za bolničarje SV, sanitetni pouk in izobraževanja za preprečevanje nastanka nalezljivih bolezni,
 • je sposoben skrbeti za lastna izobraževanja in usposabljanja,
 • zna načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo vojaških bolničarjev,
 • je sposoben prepoznati nevarnosti na delovnem mestu in zagotoviti varno delovno okolje ob upoštevanju predpisov varnosti in zdravja pri delu in varovanju okolja,
 • zna upravljati in uporabiti naprave in aparate, ki se uporabljajo v zdravstvu,
 • pozna osnove vojaške logisitike,
 • zna uporabljati strokovno in vojaško literaturo, tehnično dokumentacijo ter tehnična navodila,
 • pozna in zna uporabljati informacijsko komunikacijsko opremo,
 • se zaveda pozitivne naravnanosti in motivacije za vseživljenjsko učenje in razvoj veščin in spretnosti,
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku,
 • pozna NATO medicinsko doktrino,
 • zna izvesti ukrepe za osebno in skupinsko zaščito pred učinki biološkega, kemičnega in jedrskega orožja,
 • pozna osnove vojaške psihiatrije,
 • je sposoben sodelovanja pri izvedbi preventivnih pregledov,
 • pozna hladno verigo,
 • zna vzdrževati depo zdravil in medicinskega materiala,
 • zna vzdrževati laboratorija in instrumente,
 • zna izvesti postopke sterilizacije.

Posebna oprema delovnega mesta:

 • sodobno opremljeno reševalno vozilo,
 • ključna oprema za zdravstveno nego in oskrbo,
 • medicinsko tehnični pripomočki in aparature, kot so termometer, aparat za merjenje krvnega pritiska, injekcijska igla, brizgalka, škarje, pinceta, kateter, sonda, dren, monitor in računalnik,
 • pripomočki za higiensko oskrbo bolnika: osebno in posteljno perilo, brisače, milo in razkužila,
 • biološki in kemični materiali,
 • pripomočki za zagotavljanje varnosti bolniku, kot je klicni sistem, stojalo in voziček,
 • dokumenti so: negovalna in medicinska dokumentacija, izvidi preiskav, rentgenske slike, naročilnice in obračunski listi,
 • materiali, s katerimi dela, so lahko iz tekstila, plastike, lesa, gume in kovine.

Prijavi se in postani ponosni pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.