Pravna obvestila

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije bo na svojih straneh zagotavljalo točne podatke, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi obiskovalci uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Ker obstajajo na spletni strani »Postani vojak« določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z MO in nad katerimi MO nima nadzora, ministrstvo ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na spletni strani www.postanivojak.si. Vsi uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Varovanje osebnih podatkov

Osebe, ki osebne podatke posredujejo preko spletnega mesta, soglašajo, da upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007). Upravljavec lahko zbrane osebne podatke obdeluje za namene obveščanja o možnostih zaposlitve, namene vzorčenja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje kadrovskih potencialov in potreb, ter za druge kadrovske in statistične namene. Upravljavec se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v tem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posameznik lahko od upravljavca kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene, navedene v tem odstavku, in sicer pisno na naslov upravljavca Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljubljana.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.