Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske vabi k sodelovanju nove sodelavce:

Več kandidatov za učitelje - civilne osebe

V Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.

  1. Pedagog/andragog VII/2 – III v Oddelku mobilnih timov za poučevanje; učitelj v kombinaciji angleščina-nemščina
  2. Pedagog/andragog VII/2 – III v Oddelku mobilnih timov za poučevanje; učitelj v kombinaciji angleščina-francoščina
  3. Prevajalec VII/1 v Oddelku za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje; lektor/prevajalec/terminolog v kombinaciji slovenščina-angleščina

Več o Šoli za tuje jezike

Več kandidatov za višje vojaške uslužbence

v Inženiringu Logistične brigade, s sedežem v Ljubljani, v vojašnici Edvarda Peperka, Leskoškova 7, 1000 Ljubljana.

  1. Višji vojaški uslužbenec X./XI. specialist za strelivo in minskoeksplozivna sredstva (SiMES) in pirotehniko v Inženiringu.
  2. Višji vojaški uslužbenec IX./X./XI. r. specialist za vozila v Inženiringu.
  3. Višji vojaški uslužbenec XI. specialist za bojna in specialna vozila v Inženiringu.
  4. Višji vojaški uslužbenec IX./X./XI. specialist za sisteme zvez, elektroniko in elektroenergetiko (SZEE) v Inženiringu.
  5. Višji vojaški uslužbenec IX./X./XI. specialist za strelivo in minskoeksplozivna sredstva (SiMES) pirotehnolog v Inženiringu.

vojaki

Več o Inženiringu Logistične brigade 

Več kandidatov za vojake

za popolnitev enot 10. pehotni polk in 132. gorski polk 1. brigade, 20. pehotni polk in 74. pehotni polk 72. brigade ter 157. logistični polk in 670. logistični polk Logistične brigade. Prosta delovna mesta so po vseh vojašnicah v državi.
Podrobnosti razpisa

vojaki

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.