Kako postati pogodbeni rezervist?

Prosti čas z namenom

Slovenska vojska je ena največjih in najmočnejših organizacij v Sloveniji. Pri nas ne štejejo le tisti, ki vsak dan hodijo k nam v službo, temveč tudi vsi, ki že opravljajo svoj poklic, ki se mu ne bi hoteli odreči, hkrati pa v življenju pogrešajo popestritev in bi svoj prosti čas radi koristno porabili. Če ste med njimi tudi vi, se nam lahko pridružite v prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske.

Po novem v pogodbeno rezervo tudi brez odsluženega vojaškega roka

Če nimate odsluženega vojaškega roka (obveznega ali prostovoljnega), imate zdaj priložnost, da se pridružite pogodbeni rezervi Slovenske vojske. Če izpolnjujete sprejemne pogoje in boste izbrani, bo z vami sklenjena pogodba za 7 let. Vaša prva pogodbena obveznost bo temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (v nadaljevanju: TVSU), ki bo organizirano v letu 2018. Usposabljali se boste lahko skupaj z vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka ali s kandidati za poklicne vojake, odvisno od termina, ki ga boste izbrali sami:

V letu 2018 sprejemamo vloge kandidatov, ki ste rojeni leta 1983 ali kasneje.

Okvirni terminski načrt TVSU v letu 2018

TVSU JAN18 (15. 1. - 20. 4. 2018)
I. faza: 15. 1. 18 – 2. 2. 18, II. faza: 5.2.18 – 16. 3. 18, III. faza: 19.3.18 – 20. 4. 18

TVSU MAR18 (5. 3. - 8. 6. 2018 - PSVR)
I. faza: 5.3.18 – 23. 3. 18, II. faza: 26.3.18 – 4. 5. 18, III. faza: 7.5.18  - 8. 6. 18

TVSU MAJ18 (14. 5. - 17. 8. 2018)
I. faza: 14.5.18 – 1. 6. 18, II. faza: 4.6.18 – 13. 7. 18, III. faza: 16.7.18 – 17. 8. 18

TVSU JUNIJ18 (18. 6. – 21.9. 2018 - PSVR)
I. faza: 18.6.18 – 6. 7. 18, II. faza: 9.7.18 – 17. 8. 18, III. faza:20.8.18 – 21. 9. 18

TVSU SEP18 (10.9. - 14. 12. 2018 - PSVR)
I. faza: 10.9.18 – 28. 9. 18, II. faza: 1.10.18 – 9. 11. 18, III. faza: 12.11.18 – 14. 12. 18

TVSU NOV18 (5. 11. - 15. 2. 2019)
I. faza: 5.11.18 – 23. 11. 18, II. faza: 26.11.18 – 11. 1. 19, III. faza: 14. 1.19 – 15. 2. 19

Opomba: Izbirali boste lahko med šestimi temini TVSU. Program TVSU lahko opravite v enem terminu ali v največ treh terminih (npr. 1. fazo v januarskem, 2. fazo v majskem in 3. fazo v septembrskem terminu). Če TVSU ne boste opravili v enem terminu priporočamo, da se med posameznimi fazami čim več ukvarjate s športom oziroma vzdržujete svojo psihofizično pripravljenost, s čimer se boste izognili morebitnim težavam ob vrnitvi na usposabljanje.

Med TVSU se boste usposobili in izurili za preživetje na bojišču in za samostojno opravljanje temeljnih nalog vojaka posameznika v različnih razmerah in dosegli ustrezno raven psihofizične pripravljenosti.

Do zaključka TVSU vam pripada 50 odstotkov plačila za pripravljenost, ki ga prejemajo rezervisti z odsluženim vojaškim rokom. To pomeni, da za mesec dni (ko niste na TVSU) prejmete nekaj manj kot 80 €. Za čas ko ste na TVSU pa vam pripada plačilo za udeležbo na usposabljanju enako kot za rezerviste z odsluženim vojaškim rokom (za vojaka od 14 do 28 € za en dan) in ostala plačila (nadomestilo plače za zaposlene oz. denarno nadomestilo za brezposelne, povračilo potnih stroškov) in druge ugodnosti (plačilo za pripravljenost in usposabljanje se ne všteva v dohodnino, lahko pa vpliva na višino socialnih transferjev – npr. na štipendijo, otroški dodatek, denarno socialno pomoč, plačilo vrtca…).

Program TVSU je podlaga za nadaljnje vojaškostrokovno usposabljanje, med katerim boste najprej pridobili specialistično vojaško znanje in se usposobili za opravljanje določene vojaškoevidenčne dolžnosti, kot je npr. strelec, namerilec, vezist,…

Več o pogodbeni rezervi preberite v nadaljevanju. Za podrobnejše informacije nam pišite na e-naslov naborna.pisarna@mors.si, pokličite na brezplačno tel. št. 080 1322 ali se oglasite na upravi za obrambo, ki vas vodi v vojaški evidenci.

Pot do pogodbene rezerve

Sprejemni pogoji:

 • ste državljan Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
 • ste stari od 18 do 45 let, častniki do 55 let oziroma od 18 do 35 let, če nimate odsluženega vojaškega roka in niste kandidat za vojaškega uslužbenca,
 • ste zdravstveno sposobni za vojaško službo,
 • za dolžnost vojaka - imate vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika - imate vsaj srednjo šolo in za častnika - imate najmanj visoko strokovno šolo,
 • niste na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za več kot tri mesece,
 • nimate sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji,
 • niste razporejeni na dolžnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
 • niste bili kaznovani in se strinjate z varnostnim preverjanjem.

 

Sprejemni postopek:

 • vlogo naslovite na naslov upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, ki vas vodi v vojaški evidenci, oziroma svojo željo za sodelovanje v pogodbeni rezervi posredujte v elektronski obliki (e-prijava - spodaj),
 • udeležite se preverjanja gibalnih sposobnosti (Merila za preverjanje gibalnih sposobnosti, Opis merilnih postopkov),
 • kandidati brez ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo boste napoteni na zdravstveni pregled.

 

Vloga naj vsebuje:

 

V vlogi navedite tudi ali želite skleniti pogodbo kot vojak, podčastnik, častnik ali vojaški uslužbenec ter v kateri enoti in na kateri dolžnosti bi želeli opravljati vojaško službo, in dodajte kratek življenjepis (zlasti dejstva, ki lahko vplivajo na izbor).

Vaše želje se bodo upoštevale glede na možnosti in potrebe Slovenske vojske. Ko so znane kadrovske potrebe Slovenske vojske, uprave za obrambo preverijo zainteresiranost kandidatov za popolnitev konkretne formacijske dolžnosti.

Pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske boste sklenili za najmanj 5 let in jo lahko tudi podaljšate.  Z nekdanjimi štipendisti Ministrstva za obrambo za pogodbeno rezervo se po zaključku izobraževanja pogodba sklene za 10 let.

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

Postani vojak na Facebooku

Po novem je plača za 14 tednov prostovoljnega služenja skoraj 2000 EUR...

Več na Facebooku >

Srečko iz Bovca je imel tokrat res srečo, saj je bil izžreban v naši nagradni igri 'Super poln nahrbtnik SV'...

Več na Facebooku >

V prvih dveh tednih letošnjega leta je pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski podpisalo že 22 kandidatov, od tega 4 kandidati za častnike, 4 kandidati za glasbenike Orkestra Slovenske vojske in 14 ka...

Več na Facebooku >