Kako postati pogodbeni rezervist?

Odtrgajte se od rutine

Slovenska vojska je ena največjih in najmočnejših organizacij v Sloveniji. Pri nas ne štejejo le tisti, ki vsak dan hodijo k nam v službo, temveč tudi vsi, ki že opravljajo svoj poklic, ki se mu ne bi hoteli odreči, hkrati pa v življenju pogrešajo popestritev in bi občasno želeli okusiti vojaško življenje. Če ste med njimi tudi vi, se nam lahko pridružite v prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske. V pogodbeni rezervi Slovenske vojske lahko sodelujete od dopolnjenega 18 leta starosti do konce koledarskega leta v katerem dopolnite 50 let (kot vojak, podčastnik ali nižji vojaški uslužbenec) oziroma 60 let (kot častnik ali višji vojaški uslužbenec).

Tudi če nimate odsluženega vojaškega roka (obveznega ali prostovoljnega), imate priložnost, da se pridružite pogodbeni rezervi Slovenske vojske. V letu 2020 sprejemamo vloge kandidatov, ki ste rojeni leta 1985 ali kasneje (če nimate odsluženega vojaškega roka) oziroma vloge kandidatov, ki ste rojeni leta 1975 ali kasneje (če imate odslužen vojaški rok).

Več o pogodbeni rezervi preberite v nadaljevanju. Za podrobnejše informacije nam pišite na e-naslov naborna.pisarna@mors.si, pokličite na brezplačno tel. št. 080 1322 ali se oglasite na upravi za obrambo, ki vas vodi v vojaški evidenci.

Pot do pogodbene rezerve

Sprejemni pogoji:

 • ste državljan Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
 • ustrezna starost (od 18 do 45 let za vojake, podčastnike in nižje vojaške uslužbence z odsluženim vojaškim rokom, od 18 do 55 let za častnike in višje vojaške uslužbence z odsluženim vojaškim rokom, od 18 do 35 let za kandidate brez odsluženega vojaškega roka, ki želite postati vojaki pogodbene rezerve),
 • ste zdravstveno sposobni za vojaško službo,
 • za dolžnost vojaka - imate vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika - imate vsaj srednjo šolo in za častnika - imate najmanj visoko strokovno šolo,
 • niste na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za več kot tri mesece,
 • niste zaposleni kot poklicni pripadnik SV, policist, pooblaščena uradna oseba v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilec;
 • niste razporejeni na dolžnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
 • niste bili kaznovani, niste v kazenskem postopku in se strinjate z varnostnim preverjanjem.

Sprejemni postopek:

 • vlogo naslovite na naslov upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, ki vas vodi v vojaški evidenci, oziroma svojo željo za sodelovanje v pogodbeni rezervi posredujte v elektronski obliki (e-prijava - spodaj),
 • udeležite se preverjanja gibalnih sposobnosti (Merila za preverjanje gibalnih sposobnosti, Opis merilnih postopkov),
 • kandidati brez ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo boste napoteni na zdravstveni pregled.

Sprejemni postopek se izvaja skladno s:

Program in kriteriji selekcije za izbor kandidatk in kandidatov za opravljanje vojaške službe

Vloga naj vsebuje:

 

V vlogi navedite tudi ali želite skleniti pogodbo kot vojak, podčastnik, častnik ali vojaški uslužbenec ter v kateri enoti in na kateri dolžnosti bi želeli opravljati vojaško službo, in dodajte kratek življenjepis (zlasti dejstva, ki lahko vplivajo na izbor).

Vaše želje se bodo upoštevale glede na možnosti in potrebe Slovenske vojske. Ko so znane kadrovske potrebe Slovenske vojske, uprave za obrambo preverijo zainteresiranost kandidatov za popolnitev konkretne formacijske dolžnosti.

Pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske boste sklenili za najmanj 5 let in jo lahko tudi podaljšate.  Z nekdanjimi štipendisti Ministrstva za obrambo za pogodbeno rezervo se po zaključku izobraževanja pogodba sklene za 10 let.

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.