Izzivi in obveznosti pogodbenega rezervista

Usposabljanje

Usposabljanje za vojaka, podčastnika, častnika ali vojaškega uslužbenca je ena od pogodbenih obveznosti pogodbenega rezervista. Trajanje in vsebina usposabljanja sta odvisna predvsem od tega, ali ste že odslužili vojaški rok oziroma uspešno opravili prostovoljno služenje. Prav tako je usposabljanje odvisno od vaše formacijske dolžnosti. Najdaljše vojaško izobraževanje in usposabljanje imajo rezervisti, ki želijo postati častniki in morajo uspešno opraviti Šolo za častnike.

Če vojaškega roka niste odslužili oziroma nimate opravljenega prostovoljnega služenja, boste morali praviloma v prvem letu najprej opraviti temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov.

Program TVSU lahko opravite v enem delu ali v največ treh delih (npr. 1. fazo junija, 2. fazo septembra in 3. fazo novembra). Če programa TVSU ne boste opravili v enem delu priporočamo, da se med posameznimi fazami čim več ukvarjate s športom oziroma vzdržujete svojo psihofizično pripravljenost, s čimer se boste izognili morebitnim težavam ob vrnitvi na usposabljanje.

Usposabljali se boste lahko skupaj z vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka ali s kandidati za poklicne vojake, odvisno od termina, ki ga boste izbrali. Izbirate lahko med petimi termini TVSU.

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT TVSU V LETU 2020 

GENERACIJA MAREC (Vipava - 76. generacija PSVR, združena s kandidati za poklicne vojake)

 • I. FAZA:           2. 3. do 20. 3. 2020
 • II. FAZA:           23. 3. do 8. 5. 2020
 • III. FAZA:          11. 5. do 12.6. 2020

GENERACIJA JUNIJ (Vipava - 77. generacija PSVR, združena s kandidati za poklicne vojake)

 • I. FAZA:           29. 6 do 17. 7. 2020
 • II. FAZA:           20. 7. do 28. 8. 2020
 • III. FAZA:          31. 8. do 2. 10. 2020

GENERACIJA SEPTEMBER (Vipava - generacija kandidatov za poklicne vojake, z možnostjo priključitve PSVR ALI Murska Sobota - 78. generacija PSVR, združena s kandidati za poklicne vojake)

 • I. FAZA:           7. 9. do 25. 9. 2020
 • II. FAZA:           28. 9. do 6. 11. 2020
 • III. FAZA:          9. 11. do 11. 12. 2020

GENERACIJA NOVEMBER (Vipava - generacija kandidatov za poklicne vojake, z možnostjo priključitve PSVR ALI Celje* - 79. generacija PSVR, združena s kandidati za poklicne vojake)

 • I. FAZA:           2. 11. do 20. 11. 2020
 • II. FAZA:           23. 11. do 1. 1. 2021
 • III. FAZA:          4. 1. do 5. 2. 2021

*Obstaja možnost združitve generacije november (TVSU – lokacija Vipava in PSVR - lokacija Celje) na lokaciji Vipava  

Med TVSU se boste usposobili in izurili za preživetje na bojišču in za samostojno opravljanje temeljnih nalog vojaka posameznika v različnih razmerah in dosegli ustrezno raven psihofizične pripravljenosti. Kandidati za vojaške uslužbence s specifičnimi strokovnimi znanji (npr. zdravstvena zagotovitev, kibernetska varnost in podobno) opravijo poseben program TVSU.
Program TVSU je podlaga za nadaljnje vojaškostrokovno usposabljanje, med katerim boste najprej pridobili specialistično vojaško znanje in se usposobili za opravljanje določene vojaškoevidenčne dolžnosti, kot je npr. strelec, namerilec, vezist,…

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OVSU V LETU 2020 ZA PRIDOBITEV VED A11101 (strelec) v VC Vipava

OSNOVNI TERMIN (v 3 delih)*:

 • 1. del:   17. 4. do 26. 4. 2020
 • 2. del:   22. 5. do 31. 5. 2020
 • 3. del:   12. 6. do 21. 6. 2020

1. REZERVNI TERMIN (generacija marec): 27. 2. do 10. 4. 2020
2. REZERVNI TERMIN (generacija maj): 29. 4. do 12. 6. 2020
3. REZERVNI TERMIN (generacija junij): 17. 6. do 31. 7. 2020
4. REZERVNI TERMIN (generacija oktober): 15. 10. do 27. 11. 2020

* Osnovni termin OVSU (v 3 delih) bo izveden v primeru zadostnega števila kandidatov. OVSU se izvede v VC Vipava.

Če ste vojaški rok oziroma prostovoljno služenje že opravili in imate ustrezno vojaškoevidenčno dolžnost, bo enota SV, v katero ste razporejeni izdelala predlog terminskega načrta usposabljanja usposabljanje v posameznem letu. Tovrstno Usposabljanje praviloma ni daljše od 30 dni na leto. Za nekatera usposabljanja bosta na voljo dva termina, skupaj z delodajalcem pa boste lahko izbrali ustreznejši termin. Uprava za obrambo bo vas in vašega delodajalca seznanila z načrtom usposabljanj najkasneje 30 dni pred prvim usposabljanjem.

Opravljanje vojaške službe

Med trajanjem pogodbe vas lahko vpokličemo tudi na opravljanje vojaške službe v miru doma ali v tujini. V tem času prenehate opravljati delo pri svojem delodajalcu, pogodba o zaposlitvi pa ne preneha veljati. Delodajalec lahko odpove pogodbo le zaradi zakonsko predpisanih razlogov. Plačevanje prispevkov in zavarovanj za ta čas ureja Ministrstvo za obrambo.

Opravljanje vojaške službe v miru lahko traja največ sedem mesecev na leto.

Pogodbene pripadnike se vpokliče na opravljanje vojaške službe v miru izjemoma in sicer zaradi povečanega dalj časa trajajočega obsega nalog, ki jih pripadniki stalne sestave ne morejo opraviti, zlasti k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Rezervisti na usposabljanju pred vpoklicem na vojaško službo

Od uvedbe pogodbene rezerve SV konec decembra 2002, so bili pogodbeni rezervisti prvič vpoklicani v vojaško službo v miru – doma leta 2016 ob migrantski krizi. Vojaško službo so opravljali praviloma 2 meseca, zlasti brezposelni pa tudi več časa. Izvajali so naloge varovanja objektov SV, prijavno nadzorno službo in logistično podporne naloge, s ciljem povečanja zmogljivosti SV in razbremenitve stalne sestave SV pri podpori Policiji pri širšem varovanju državne meje in pri varovanju začasnih tehničnih ovir ter nudenju logistične podpore pristojnim državnim organom pri oskrbi migrantov v sistemu zaščite in reševanja.

Nekatere enote Slovenska vojska načrtujejo vpoklic pogodbenih rezervistov v vojaško službo tudi v letu 2020, pri čemer si prizadevajo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti rezervistov na časovno prilagodljiv način. Na razpolago imajo od dva do pet terminov vojaške službe, pri čemer lahko vojaško službo opravljajo najmanj en mesec ali več mesecev, kar si Slovenska vojska najbolj želi, a se hkrati zaveda da ni vedno izvedljivo. Glavne naloge pogodbenih rezervistov bodo opravljanje varnostno nadzorne službe, zavarovanje strelišč in podpora usposabljanja, logistična podpora, pa tudi patruljiranje na državni meji oziroma pomoč Slovenski vojski in policiji na meji.

Napotitve pogodbenih rezervistov na opravljanje vojaške službe v tujino, zaradi sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah,so se doslej izvajale prostovoljno in v soglasju z delodajalcem in če bo to mogoče, bo tako tudi v prihodnje.
V vojaško službo ste lahko vpoklicani tudi v izrednem ali vojnem stanju.

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.