Izzivi in obveznosti pogodbenega rezervista

Usposabljanje

Usposabljanje za vojaka, podčastnika, častnika ali vojaškega uslužbenca je osnovna naloga pogodbenega rezervista. Trajanje in vsebina usposabljanja sta odvisna od tega, ali ste že opravljali vojaški rok oziroma prostovoljno služenje in ali ste kandidat za Šolo za podčastnike oziroma Šolo za častnike.

Če vojaškega roka niste opravljali oziroma nimate opravljenega prostovoljnega služenja, boste morali praviloma v prvem letu opraviti temeljno vojaško-strokovno usposabljanje, ki traja 14 tednov. Poseben program pa je namenjen kandidatom za vojaške uslužbence s specifičnimi strokovnimi znanji (npr. zdravstvena zagotovitev, kibernetska varnost in podobno), ki potrebujejo le še vojaško strokovno usposabljanje.

Če ste vojaški rok oziroma prostovoljno služenje že opravili, bo vaše usposabljanje praviloma izvedeno v več krajših in enem daljšem terminu.

Osnovno usposabljanje je načeloma razdeljeno čez celo leto in praviloma ni daljše od 30 dni. Za nekatera usposabljanja bosta na voljo dva termina, skupaj z delodajalcem pa boste lahko izbrali najugodnejšega. Uprava za obrambo bo vas in vašega delodajalca seznanila z načrtom usposabljanj najkasneje 30 dni pred prvim usposabljanjem.

Opravljanje vojaške službe

Med trajanjem pogodbe vas lahko pokličemo tudi na opravljanje vojaške službe v miru doma ali v tujini. V tem času prenehate opravljati delo pri svojem delodajalcu, pogodba o zaposlitvi pa ne preneha veljati. Delodajalec lahko odpove pogodbo le zaradi zakonsko predpisanih razlogov. Doslej so se napotitve pogodbenih rezervistov na mednarodne operacije in misije izvajale prostovoljno in v soglasju z delodajalcem in če bo to mogoče, bo tako tudi v prihodnje.

Plačevanje prispevkov in zavarovanj ureja Ministrstvo za obrambo (niste zaposleni v SV, imate pa enak status kot poklicni pripadnik SV).

Opravljanje vojaške službe v miru lahko traja največ sedem mesecev. V vojaško službo ste lahko vpoklicani tudi v izrednem ali vojnem stanju.

Preverjanje mobilizacijske pripravljenosti

Preverjanje pripravljenosti in usposobljenosti pogodbenega pripadnika je vezano na izvajanje nujnih nalog zaradi zagotavljanja pripravljenosti Slovenske vojske in jih ni možno predvideti vnaprej, kar pomeni, da ne bo opredeljeno v predlogu terminskega načrta usposabljanja za posamezno leto. Tovrstno preverjanje je praviloma omejeno na krajši čas.

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

Postani vojak na Facebooku

Podarimo 20 vstopnic za božično-novoletni koncert Orkestra Slovenske vojske, ki bo dne 20...

Več na Facebooku >