Plačila in druge ugodnosti

Med trajanjem pogodbenega razmerja boste prejemali:

 • plačilo za pripravljenost za morebitni vpoklic,
 • plačilo za usposabljanje,
 • povračilo potnih stroškov,
 • zaposleni - nadomestilo plače za čas usposabljanja, ko bi morali delati ali povečano plačilo za usposabljanje,
 • nezaposleni - denarno nadomestilo za vsak dan usposabljanja,
 • dodatek za stalnost pri podaljšanju pogodbe vsaj za tri leta.

Plačilo za pripravljenosti za morebitni vpoklic

 • za vsak dan pripravljenosti 0,64 % bruto minimalne plače na dan (trenutno 6,02 € na dan oziroma cca 180 € na mesec za rezerviste z odsluženim vojaškim rokom),
 • pogodbenim rezervistom brez odsluženega vojaškega roka pripada  do zaključka programa TVSU polovica navedenega zneska (trenutno cca 90 € na mesec),
 • plačilo za pripravljenost vam ne pripada v času usposabljanja, med opravljanjem vojaške službe in v času mirovanja in pravic (npr. zaradi starševskega dopusta),
 • minister za obrambo lahko določi za posamezne formacijske dolžnosti višje plačilo za pripravljenost (Opomba: Trenutno ga prejemajo le pogodbeni pripadniki Vojaške zdravstvene enote).

Plačilo za udeležbo na usposabljanju

 • Višina plačila je odvisna od dneva: ob delovnih dneh 45 %, sobotah 60 %, nedeljah ali praznikih 90 % od osnovnega plačnega razreda (brez napredovanj), ki velja za poklicnega pripadnika Slovenske vojske na enaki formacijski dolžnosti.
 • Za en dan usposabljanja se šteje usposabljanje vključno z bivanjem v enoti, ki traja od 8 do 24 ur. Če traja manj kot 8 ur, se izplača le sorazmerni delež.

Neto informativni izračun za dan usposabljanja veljaven od 1. 1. 2020

PLAČILO ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU:       vojak       podčastnik       častnik
delovni dnevi - 45% 15 € 18 € 21 €
sobote - 60% 20 € 24 € 28 €
nedelje, prazniki - 90% 30 € 36 € 42 €

Informativni znesek letnega plačila (11 mesecev pripravljenosti in en mesec usposabljanja) za pogodbenega rezervista z odsluženim vojaškim rokom znaša:

vojak cca 2500 € neto,
podčastnik cca 2600 € neto,
častnik cca 2700 € neto.

Povečano plačilo za udeležbo na usposabljanju

Če delodajalec za čas vaše odsotnosti z delovnega mesta zaradi usposabljanja ne zahteva refundacije (ker je pogodbeni rezervist koristil letni dopust ali višek ur) in to potrdi na predpisanem obrazcu, vam pripada povečano plačilo za usposabljanje v višini 2,5 % na dan od bruto minimalne plače (trenutno cca 23 € neto).

Druge ugodnosti:

 • Pri podaljšanju pogodbe za najmanj tri leta boste upravičeni do dodatka za stalnost, ki je odvisen od dolžine podaljšanja.
 • Oproščeni boste plačila dohodnine od prejetih plačil za pripravljenost in usposabljanje. Opomba: Navedeni dohodek lahko vpliva na višino socialnih transferjev – npr. na štipendijo, otroški dodatek, denarno socialno pomoč, plačilo vrtca…).
 • Če boste kot nekdanji poklicni pripadnik v enem letu po prenehanju zaposlitve v SV brez krivdnih razlogov sklenili pogodbo o službi v rezervni sestavi, boste prejeli posebno denarno nagrado v višini od dveh do štirih mesečnih plačil za pripravljenost.
 • Izkoristite lahko počitniške kapacitete ministrstva: Razpis za zimski oddih 2019/2020, cenik in prijavnica.
 • Uporabljate storitve naših knjižnic.
 • V času usposabljanja imate organizirano prehrano in nastanitev.
 • Med usposabljanjem in opravljanjem vojaške službe ste nezgodno zavarovani.
 • Imate možnost dopolnilnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja oziroma napredovanja v činu skladno s potrebami in možnostmi Slovenske vojske.
 • V primeru vpoklica na mobilizacijsko preverjanje vam pripada 20% večje plačilo za usposabljanje.

Med opravljanjem vojaške službe v miru doma ali v tujini imajo pogodbeni rezervisti pravice in dolžnosti kot pripadniki stalne sestave na enaki formacijski dolžnosti, vključno s plačo.

 

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.