Plačila in druge ugodnosti

Med trajanjem pogodbenega razmerja boste prejemali:

 • plačilo za pripravljenost za morebitni vpoklic,
 • plačilo za usposabljanje,
 • povračilo potnih stroškov,
 • zaposleni - nadomestilo plače za čas usposabljanja, ko bi morali delati ali povečano plačilo za usposabljanje,
 • nezaposleni - denarno nadomestilo za vsak dan usposabljanja,
 • dodatek za stalnost pri podaljšanju pogodbe vsaj za tri leta.

Plačilo za pripravljenosti za morebitni vpoklic

 • za vsak dan pripravljenosti 0,64 % bruto minimalne plače na dan (trenutno 5,67 € na dan oziroma cca 170 € na mesec za rezerviste z odsluženim vojaškim rokom),
 • pogodbenim rezervistom brez odsluženega vojaškega roka pripada  do zaključka programa TVSU polovica navedenega zneska (trenutno cca 85 € na mesec),
 • plačilo za pripravljenost vam ne pripada v času usposabljanja, med opravljanjem vojaške službe in v času mirovanja in pravic (npr. zaradi starševskega dopusta),
 • minister za obrambo lahko določi za posamezne formacijske dolžnosti višje plačilo za pripravljenost (Opomba: Trenutno ga prejemajo le pogodbeni pripadniki Vojaške zdravstvene enote).

Plačilo za udeležbo na usposabljanju

 • Višina plačila je odvisna od dneva: ob delovnih dneh 45 %, sobotah 60 %, nedeljah ali praznikih 90 % od osnovnega plačnega razreda (brez napredovanj), ki velja za poklicnega pripadnika Slovenske vojske na enaki formacijski dolžnosti.
 • Za en dan usposabljanja se šteje usposabljanje vključno z bivanjem v enoti, ki traja od 8 do 24 ur. Če traja manj kot 8 ur, se izplača le sorazmerni delež.

Neto informativni izračun za dan usposabljanja veljaven od 1. 1. 2019

PLAČILO ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU:       vojak       podčastnik       častnik
delovni dnevi - 45% 15 € 18 € 21 €
sobote - 60% 20 € 24 € 28 €
nedelje, prazniki - 90% 30 € 36 € 42 €

Informativni znesek letnega plačila (11 mesecev pripravljenosti in en mesec usposabljanja) za pogodbenega rezervista z odsluženim vojaškim rokom znaša:

vojak 2400 € neto,
podčastnik 2500 € neto,
častnik 2600 € neto.

Povečano plačilo za udeležbo na usposabljanju

Če delodajalec za čas vaše odsotnosti z delovnega mesta zaradi usposabljanja ne zahteva refundacije (ker je pogodbeni rezervist koristil letni dopust ali višek ur) in to potrdi na predpisanem obrazcu, vam pripada povečano plačilo za usposabljanje v višini 2,5 % na dan od bruto minimalne plače (trenutno cca 20 € neto).

Druge ugodnosti:

 • Pri podaljšanju pogodbe za najmanj tri leta boste upravičeni do dodatka za stalnost, ki je odvisen od dolžine podaljšanja.
 • Oproščeni boste plačila dohodnine od prejetih plačil za pripravljenost in usposabljanje. Opomba: Navedeni dohodek lahko vpliva na višino socialnih transferjev – npr. na štipendijo, otroški dodatek, denarno socialno pomoč, plačilo vrtca…).
 • Če boste kot nekdanji poklicni pripadnik v enem letu po prenehanju zaposlitve v SV brez krivdnih razlogov sklenili pogodbo o službi v rezervni sestavi, boste prejeli posebno denarno nagrado v višini od dveh do štirih mesečnih plačil za pripravljenost.
 • Izkoristite lahko počitniške kapacitete ministrstva ter uporabljate storitve naših knjižnic.
 • V času usposabljanja imate organizirano prehrano in nastanitev.
 • Med usposabljanjem in opravljanjem vojaške službe ste nezgodno zavarovani.
 • Imate možnost dopolnilnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja oziroma napredovanja v činu skladno s potrebami in možnostmi Slovenske vojske.
 • V primeru vpoklica na mobilizacijsko preverjanje vam pripada 20% večje plačilo za usposabljanje.

Med opravljanjem vojaške službe v miru doma ali v tujini imajo pogodbeni rezervisti pravice in dolžnosti kot pripadniki stalne sestave na enaki formacijski dolžnosti, vključno s plačo.

 

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

Postani vojak na Facebooku

Helikopter Slovenske vojske je včeraj pomagal gasilcem pri gašenju požara na območju Cerja, občina Miren –Kostanjevica...

Več na Facebooku >