Poklicni vojaki - ponosni nase

Pripadniki Slovenske vojske so lahko ponosni nase in na svoje poslanstvo, to pa je obramba domovine, državnosti in nacionalnih interesov ter demokratičnih vrednot. Svoje poklicne ambicije in željo po dinamičnem poklicu uresničujejo pri opravljanju zahtevnih nalog v domovini ali kot pripadniki enote na mirovni operaciji ali misiji v tujini.

Pot do službe v Slovenski vojski

Sprejemni pogoji:

  • ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let; (V letu 2017 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1990 oziroma mlajši),
  • imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
  • ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
  • ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
  • na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,
  • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,
  • boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti,
  • da za vas ne obstaja varnostni zadržek.

Sprejemni postopek:

Opomba: Kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju preventivnega zdravstvenega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23 a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: N (nova) Z (zaposlitev).

Sprejemni postopek se izvaja skladno s:

Vloga za zaposlitev in priloge:

Po opravljenih sprejemnih postopkih prejmete sklep o izbiri (oz. zavrnitvi) ter obvestilo o datumu sklenitve pogodbe in nastopa službe v SV.

Postopek za zaposlitev traja do dveh mesecev naprej od datuma oddaje popolne vloge.
Vsem izbranim kandidatom, ki so brez omejitev se ponudi podpis pogodbe za 10 let (opomba: možno je tudi krajše obdobje; od 3 do 10 let – v kolikor se kandidat, na svojo željo, odloči za krajše obdobje, o tem napiše izjavo). Vsi izbrani kandidati za vojaka se po podpisu pogodbe razporedijo na enotno formacijsko dolžnost vojak II, ne glede na pridobljeno izobrazbo (ne glede tudi na opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka ali pridobljeno vojaško evidenčno dolžnost). Po uspešno opravljenem temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju vsi vojaki, ki podpišejo petletno pogodbo, prejmejo denarno nagrado v višini (ene) povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Ravno tako vsi vojaki, ki podpišejo desetletno pogodbo, prejmejo denarno nagrado v višini pet (5) povprečnih bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Glede na službeno oceno se pogodba lahko podaljšuje za določen čas. Na podlagi odločitve načelnika Generalštaba Slovenske vojske veljajo takšni pogoji do preklica.
Če podpisujete pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski prvič in nimate vsaj 4 mesecev delovnih izkušenj, morate opraviti še pripravništvo, ki traja 8 mesecev.
Če imate višjo izobrazbo od srednješolske in se zaposlite kot kandidat za vojaka, opravljate pripravništvo za srednješolsko izobrazbo.

Usposabljanje

Poklicni pripadnik je po sklenitvi delovnega razmerja najprej napoten v Veščinski center v Vipavi na temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov. Program poteka v treh fazah. V prvi fazi se kandidati seznanijo z osnovami vojaškega poklica in postopno izboljšujejo svojo kondicijsko pripravljenost. Naslednji fazi sta bolj vojaško strokovni. Po zaključku faze kandidati opravljajo izpite. Pogoj za napredovanje v naslednjo fazo so pozitivni rezultati pri vseh izpitih. Po uspešno zaključenem TVSU kandidat pridobi vojaško evidenčno dolžnost vojak.
Osnovno vojaško usposabljanje (OVSU), ki sledi TVSU, vojaka usposobi za vojaško evidenčno dolžnost strelec. Naslednji termini TVSU za vojake bodo:

Napotitve na TVSU v letu 2017
Generacija Datum od Datum do Število Vojašnica
januar 2017 16. 1. 2017 21. 4. 2017 do 80 Veščinski center Vipava
marec 2017 6. 3. 2017  9. 6. 2017 do 80 Veščinski center Vipava
maj 2017 15. 5. 2017 18. 8. 2017 do 80 Veščinski center Vipava
september 2017 11. 9. 2017 15. 12. 2017 do 80 Veščinski center Vipava
november 2017 6. 11. 2017 9. 2. 2018 do 80 Veščinski center Vipava

 

 

 

 

 

 

V enakem obsegu kot za poklicne vojake se izvaja TVSU tudi za vojake prostovoljce in vojaške uslužbence.

Kandidati za častnike se po opravljenem TVSU v Šoli za častnike pripravljajo za začetek šolanja po posebnem programu, prilagojenem za častnike.
V času izvajanja programa TVSU imajo kandidati proste vse vikende. Izhode iz vojašnice po zaključenih dnevnih obveznostih odobri poveljnik Veščinskega centra.
Veščinski center je za nastanitev kandidatov odprt od nedelje od 20. ure do petka do 15. ure.

Prijavi se in postani vojak SV

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

Postani vojak na Facebooku

Včeraj so se v Gotenici usposabljali Usmerjevaleci združenih ognjev (Joint Terminal Attack Controler)...

Več na Facebooku >

V Vojašnici generala Maistra v Mariboru so izvedli vajo evakuacije...

Več na Facebooku >