Štipendiranje

Dobrodošla finančna podpora

Slovenska vojska nudi finančno podporo številnim štipendistom že v času izobraževanja. S tem, ko so postali naši štipendisti, so si pravočasno zagotovili zanimivo zaposlitev in pridobili dragocene izkušnje.

Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja, ki ga ministrstvo objavi na spletni strani ministrstva, lahko pa tudi na spletni strani ministrstva pristojnega za javno upravo ter v drugih sredstvih javnega obveščanja in informiranja najmanj 60 dni pred začetkom šolskega leta. Javni natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, predvideno število prejemnikov štipendij, zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in druge potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo na javni natečaj.

Našim štipendistom ponujamo:

 • pomoč pri izdelavi diplomskih nalog;
 • opravljanje obvezne prakse na ministrstvu;
 • udeležbo na vojaškem taboru;
 • udeležbo na usposabljanjih, ki jih predpiše minister;
 • udeležbo na selekciji za vstop v Šolo za častnike;
 • svetovanje v času štipendijskega razmerja;
 • možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja.

Pogoji za pridobitev štipendije:

 • na javni natečaj se lahko prijavite dijaki, ki ob vpisu v prvi letnik srednje šole niste starejši od 18 let, in študenti, ki ob vpisu v prvi letnik višješolskega oziroma visokošolskega izobraževanja niste starejši od 22 let;
 • ste zdravi in sposobni za delo v vojaški službi;
 • ste varnostno preverjeni in za vas ne obstaja varnostni zadržek za delo v Slovenski vojski;
 • ste državljan Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva;
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma proti vam ne teče kazenski postopek;
 • dodatni kriteriji.

 

Višina štipendije

Osnovna štipendija:

 • za dijaka znaša višina štipendije 20 % minimalne slovenske plače,
 • za študenta znaša višina štipendije 27 % minimalne slovenske plače.

Štipendija se poveča:

 • ob izobraževanju v tujini (za 50 %),
 • z dodatkom na opravljeni letnik,
 • z dodatkom na učni uspeh,
 • z dodatkom na opravljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje (ne velja za mladoletne vojake).

Informativni izračun za leto 2019

Štipendist       Najmanj       Največ
Dijak 210 € 261 €
Študent 270 € 320 €

Višina štipendije je odvisna od letnika vpisa in povprečne ocene.

Štipendiranje

Obveznosti štipendistov:

 • V okviru postopka za pridobitev štipendije se na poziv udeležite preverjanja gibalnih sposobnosti in zdravniškega pregleda,
 • da nas med prejemanjem štipendije najpozneje v 15 dneh obvestite o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na štipendijsko razmerje,
 • da redno opravljate šolske oziroma študijske obveznosti,
 • da se usposabljate skladno s programom usposabljanja štipendistov,
 • da po končanem šolanju oziroma študiju sklenete delovno razmerje za delo v Slovenski vojski za najmanj dvakratni čas štipendiranja.

Če pogodbenih obveznosti ne boste izpolnjevali, se štipendijsko razmerje prekine in posledično vračate prejeto štipendijo.

Aktualni javni natečaj rok prijave za dijake je 31. 8. 2019, za študente pa 30. 6. 2019

Prijavi se in postani štipendist MORS

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

Postani vojak na Facebooku

Nekaj foto utrinkov iz tradicionalnega pohoda Dancon March, ki so se ga udeležili pripadniki 38...

Več na Facebooku >

Andreja Leški-judo, Športna enota Slovenske vojske Danes smo na treningu obiskali pripadnico Športne enote Slovenske vojske,vrhunsko športnico, judoistko Andrejo Leški...

Več na Facebooku >

V našem uredništvu se je oglasil nagrajenec naše nagradne igre Matjaž, ki je za nagrado prejel nahrbtnik, spalno vrečo, šotorsko krilo, menažko, čutaro, pribor, baterijsko svetilko, vetrovko, telovadn...

Več na Facebooku >