Opravljanje obveznih in strokovnih praks v Slovenski vojski

Praktično usposabljanje in opravljanje obveznih in strokovnih praks v Slovenski vojski

Praktično usposabljanje dijakov in študentov je eden izmed pomembnih prispevkov pri spoznavanju stroke ter življenja in dela v Slovenski vojski. V Ministrstvu za obrambo se tega močno zavedamo, zato vsako leto ponudimo možnost opravljanja prakse različnim kategorijam praktikantov, pri tem pa imajo seveda prednost štipendisti. OPOMBA: V skladu z usmeritvami vodstva Ministrstva za obrambo in sprejetimi dokumenti, na prakso do nadaljnjega sprejemamo le štipendiste ministrstva in Vlade RS. Zagotavljanje obvezne prakse pomeni tudi možnost za promocijo Slovenske vojske in pridobivanje kakovostnega kadra. Temeljni namen obvezne prakse je izboljšanje teoretičnega znanja, pridobljenega med formalnim izobraževanjem, in nadgradnja s praktičnim znanjem, pridobljenim v Slovenski vojski.

Obrazci za prijavo na strokovno prakso:

Zaposlitev štipendistov v Slovenski vojski

Po končanem šolanju oziroma študiju Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije v treh oziroma šestih mesecih (odvisno od pogodbe) po pisnem obvestilu o zaključku šolanja v skladu s pogodb o štipendiranju sklene s štipendistko ali štipendistom delovno razmerje za delo v Slovenski vojski. To prinaša zanesljivo službo z redno plačo za najmanj dvakratni čas štipendiranja, z mesečnimi plačili za pripravljenost oziroma plačili za usposabljanje, povračilo stroškov prevoza, urejene delovne razmere, 24-urno nezgodno zavarovanje, redno vadbo za vzdrževanje kondicije, možnost dopolnilnega izobraževanja in napredovanja, uporabo počitniških zmogljivosti ministrstva in druge ugodnosti.

Prijavo za štipendijo MORS lahko oddate samo v času javnega natečaja za podelitev štipendij MORS!

Prijavi se in postani štipendist MORS

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.