Kako postati vojak prostovoljec?

Preizkus vojaškega življenja

Po opustitvi obveznega služenja vojaškega roka je Slovenska vojska državljanom in državljankam Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja. Gre za preizkušanje vojaškega življenja pa tudi preizkušanje posameznikovih psihičnih in fizičnih sposobnosti. Prostovoljno služenje vojaškega roka je enkratna izkušnja, pridobljeno znanje pa vam bo koristilo tudi v vsakdanjem življenju. Spoznali boste delo poklicnega vojaka in se lažje odločili za zaposlitev v Slovenski vojski ali vključitev v pogodbeno rezervo Slovenske vojske.

Terminski načrt napotitev v letu 2020:

 • 75. generacija, od 13. 1. 2020 do17. 4. 2020, do 20 kandidatov, Vojašnica Janka Premrla Vojka Vipava  *
 • 76. generacija, od  2. 3. 2020 do 12. 6. 2020, do 20 kandidatov, Vojašnica Janka Premrla Vojka Vipava  * 
 • 77. generacija, od 29. 6. 2020 do 2. 10. 2020, do 20 kandidatov, Vojašnica Janka Premrla Vojka Vipava  *
 • 78. generacija, od 7. 9. 2020 do 11. 12.2020, do 20 kandidatov, Vojašnica Murska Sobota
 • 79. generacija,  od 2. 11. 2020 do 5. 2. 2021, do 20 kandidatov, Vojašnica Celje ali Vipava *

*   usposabljanje se bo izvajalo skupaj s kandidati za poklicne vojake in pogodbene rezerviste

Vlogo za prostovoljno služenje v 77. generaciji PSVR, ki bo od 29. 6. 2020 do 2. 10. 2020 v Vojašnici Janka Premrla Vojka Vipava, oddajte najkasneje do 30. aprila 2020.

Prijavi se na prostovoljno služenje 2020

Na prostovoljno služenje so lahko napotene tudi kandidatke. Do sedaj je bilo na prostovoljno služenje vojaškega roka napoteno že 2841 kandidatov, od tega 356 deklet, uspešno pa je služenje zaključilo že 2002 prostovoljcev in prostovoljk, od katerih se je v Slovenski vojski zaposlilo 544 moških in 285 žensk.

Maja Tominec, 26. gen. vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka:
»Za prostovoljno služenje sem se odločila, ker se mi zdi zanimivo in dinamično, dosti je športa, naučiš se delati v kolektivu. Od inštruktorjev pričakujem korekten odnos, zavedam se, da bodo na začetku malo bolj strogi, čez nakaj časa pa se bomo dobro razumeli.«

Pot do prostovoljnega služenja vojaškega roka

Sprejemni pogoji:

 • ste stari od 18 do 27 let,
 • še niste odslužili vojaškega roka,
 • ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za vojaško službo,
 • ste v okviru predpisanega postopka pridobili pozitivno varnostno soglasje,
 • nimate priznane pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti (priznane po prej veljavni zakonodaji),
 • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali obsojeni na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev.

Sprejemni postopek:

 • Prošnjo naslovite na najbližjo upravo oziroma pisarno uprave za obrambo, ali jo oddajte preko e-prijave.
 • Na upravi oz. pisarni uprave za obrambo izpolnite vlogo za napotitev (osebni podatki, davčna številka, transakcijski račun, številka zdravstvenega zavarovanja) in poseben »vprašalnik« kandidata za napotitev na PSVR (predizborni postopek).
 • Izpolnite »izjavo« o zdravstvenem stanju.
 • Izpolnite izjavo v primeru odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka.
 • Izpolnite izjavo, da se strinjate z varnostnim preverjanjem.
 • Če ni zadržkov (kazenska evidenca, varnostno preverjanje), podpišete pogodbo o prostovoljnem služenju in ste napoteni na zdravniški pregled.
 • Opomba: kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju zdravniškega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: PSVR,
 • Opravite zdravniški pregled v Vojaški zdravstveni enoti.
 • Če ste v okviru predpisanega zdravniškega pregleda ocenjeni kot sposobni oziroma delno sposobni za služenje vojaškega roka, vam upravni organ vroči poziv za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka.

 

Usposabljanje

Julija 2015 je bil sprejet nov Program temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja (TVSU), ki je oblikovan tako, da zagotavlja  pridobivanje skupnega jedra veščin, navad in znanj, potrebnih za preživetje na sodobnem bojišču in delo v poklicni vojaški organizaciji. Program zagotavlja pridobivanje tistih  temeljnih vojaških znanj in veščin, ki omogočajo vstop v poklicno in prostovoljno pogodbeno rezervo (PPRS) Slovenske vojske oziroma vključitev v nadaljnje programe vojaško-strokovnega usposabljanja. Skupna dolžina usposabljanja je 14 tednov oziroma  je odvisna od dnevne obremenitve kandidatov. Ta je lahko tudi večja od povprečne dnevne obremenitve, ki je 12 ur, vendar pa skupna tedenska obremenitev ne sme presegati 56 učnih ur oziroma šest dni (delovna sobota – izjemoma) na teden. Program usposabljanja je razdeljen v tri faze (glej Podrobnosti predmetnika TVSU), v prvi fazi pa se vojaki usposabljajo brez orožja.

Delo in usposabljanje sta organizirana z dnevnim razporedom dela, ki je razdeljen na usposabljanje in delo v vojašnici, usposabljanje na poligonih in večdnevnih terenskih usposabljanjih. Čez vikend bivanje v vojašnici ni predvideno.  Veščinski  center Vipava je za vojake PSVR zaprt od petka od 15.00 do nedelje do 20. ure. Delovne sobote so le izjemoma. V času usposabljanja prejemate plačilo, vsakemu prostovoljcu pa se usposabljanje šteje tudi v pokojninsko dobo. Med prostovoljnim usposabljanjem vojaki ne opravljajo stražarskih dolžnosti, nalog, povezanih z bojno pripravljenostjo in nalog Slovenske vojske v miru. 

Predmetnik usposabljanja:

 • splošni vojaški predpisi,
 • postrojitvena pravila,
 • osnove preživetja in delovanja na bojišču,
 • radiološka-kemična-biološka obramba,
 • inženirstvo,
 • zveze,
 • prva pomoč,
 • kondicijska vadba,
 • borilne veščine,
 • državljanska vzgoja.

Podrobnosti Predmetnika TVSU

Pri urjenju je zelo pomembna tudi športna vzgoja, saj le vojak z dobro kondicijo zmore vsakodnevne napore urjenja, zato boste veliko delali tudi na doseganju čim boljše fizične vzdržljivosti.

Karierne možnosti

Po uspešno opravljenem usposabljanju boste vojaki prostovoljci, če boste izpolnjevali tudi splošne pogoje, imeli prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski  in vključitvi v pogodbeno rezervo.

Poglej več filmov o prostovoljnem služenju na našem YouTube kanalu.

Prijavi se in postani vojak prostovoljec

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.