Prijava na Vojaški tabor 2018

Slovenska vojska tudi v letošnjem letu ponuja študentom in študentkam ter polnoletnim dijakom in dijakinjam možnost, da se prijavijo in udeležijo brezplačnega dvotedenskega Vojaškega tabora. Udeležba na taboru pomeni povečano psihofizično obremenitev, saj bodo udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju ter vojaški disciplini.

Letos bo vojaški tabor potekal v času od 2. do 14. julija 2018 v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in njeni okolici. Prijavljeni kandidati bodo varnostno preverjeni, tisti, ki bodo izbrani glede na prednostni vrstni red, pa bodo napoteni na zdravniški pregled (Ljubljana), kjer bo ocenjena njihova sposobnost za opravljanje vojaške službe. Kraj odhoda in povratka na tabor je Maribor. Izbrani udeleženci bodo pred taborom posebej pozvani na zadolžitev vojaške opreme (Ljubljana).

Okvirni program aktivnosti na Vojaškem taboru in in predmetnik

Prijava:

Kdor želi spoznati delo Slovenske vojske, s poudarkom na terenskem usposabljanju in se preizkusiti iz »kakšnega testa je« ali pa potrebuje pomoč pri poklicnem odločanju, izpolni priloženo prijavnico in soglasje ter ju najkasneje, skupaj s prilogami (potrdilo o šolanju, zaželjeno je tudi zdravniško obvestilo ali potrdilo oziroma spričevalo o opravljenem sistematskem zdravniškem pregledu) do 21. marca 2018 pošlje na naslov:

Sektor za vojaške zadeve
Vojkova 55a
1000 Ljubljana
(
s pripisom: za Vojaški tabor)

Število udeležencev je omejeno (do 70).

Kriteriji za izbor:

Med prijavljenimi kandidati bodo udeleženci tabora izbrani glede na prednostni vrstni red:

  1. študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (vojaška praksa),
  2. študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (obvezna praksa),
  3. drugi študenti fakultet, ki se bodo Vojaškega tabora udeležili prvič,
  4. študenti fakultet, ki se bodo Vojaškega tabora udeležili drugič ali večkrat (višji nivo)***,
  5. polnoletni dijaki srednjih šol.

*** Višji nivo se bo izvajal, če bo zadostno število prijavljenih. 

Priporočamo, da se predhodno seznanite tudi s:

Dodatne informacije o Vojaškem taboru lahko dobite preko e-pošte; naborna.pisarna@mors.si ali brezplačnega telefona 080 1322.

Postani vojak na Facebooku

Reportažo z usposabljanja rezervistov razporejenih v Vojaško zdravstveno enoto smo objavili na https://www...

Več na Facebooku >

Pripadniki Slovenske vojske so sodelovali na mednarodni vojaški vaji Certex v Latviji, kjer je potekala Nato certifikacija enot eFP (Enhanced Forward Presence)...

Več na Facebooku >

Še nekaj video utrinkov s seznanitve z vojaško dolžnostjo v vojašnici Petra Petriča v Kranju...

Več na Facebooku >