Vojaški tabor v letu 2020

 

Slovenska vojska tudi v letošnjem letu ponuja študentom in študentkam ter polnoletnim dijakom in dijakinjam možnost, da se prijavijo in udeležijo dvotedenskega Vojaškega tabora. Udeležba na taboru pomeni povečano psihofizično obremenitev, saj bodo udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju ter vojaški disciplini.

Letos bo vojaški tabor potekal v času od 06. do 19. julija 2020 v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in v njeni okolici na terenu Mačkovec. Prijavljeni kandidati bodo varnostno preverjeni, tisti, ki bodo izbrani glede na prednostni vrstni red, pa bodo napoteni na zdravniški pregled (Ljubljana), kjer bo ocenjena njihova sposobnost za opravljanje vojaške službe. Kraj odhoda in povratka na tabor je Maribor. Izbrani udeleženci bodo pred taborom posebej pozvani na zadolžitev vojaške opreme (Ljubljana).

Okvirni program aktivnosti na Vojaškem taboru in predmetnik

Prijava:

Kdor želi spoznati delo Slovenske vojske, s poudarkom na terenskem usposabljanju in se preizkusiti iz »kakšnega testa je« ali pa potrebuje pomoč pri poklicnem odločanju, izpolni priloženo prijavnico in soglasje za varnostno preverjanje ter skupaj s potrdilom o šolanju do 18. marca 2020 pošlje na naslov:

Sektor za vojaške zadeve
Vojkova 55a
1000 Ljubljana

(s pripisom: za Vojaški tabor)

Število udeležencev je omejeno (do 100).

Kriteriji za izbor:

Med prijavljenimi kandidati bodo udeleženci tabora izbrani glede na prednostni vrstni red:

  1. študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (strokovna praksa),
  2. študenti fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (obvezna praksa),
  3. drugi študenti fakultet, ki se bodo Vojaškega tabora udeležili prvič,
  4. študenti fakultet, ki se bodo Vojaškega tabora udeležili drugič ali večkrat (višji nivo),
  5. polnoletni dijaki srednjih šol,
  6. polnoletni državljani RS, ki imajo zaključeno najmanj srednjo šolo (V. stopnja izobrazbe) in so rojeni vključno od leta 1994 dalje.

Opomba: Kandidati v zgoraj navedenih kategorijah, se lahko udeležijo tabora, če imajo slovensko državljanstvo.

Priporočamo, da se predhodno seznanite tudi s:

Dodatne informacije o Vojaškem taboru lahko dobite preko e-pošte; naborna.pisarna@mors.si ali brezplačnega telefona 080 1322.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.