Vojaški tabor 2017

Slovenska vojska tudi v letošnjem letu ponuja polnoletnim (na dan začetka tabora) dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam, državljanom Republike Slovenije, možnost, da se prijavijo in udeležijo dvotedenskega Vojaškega tabora. Udeležba na taboru je brezplačna, pomeni pa povečano psihofizično obremenitev, saj bodo udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju ter vojaški disciplini.

Letos bo vojaški tabor potekal v času od 3. do 15. julija v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in na terenu. Prijavljeni kandidati bodo varnostno preverjeni, tisti, ki bodo izbrani glede na prednostni vrstni red, pa bodo v drugi polovici aprila  napoteni na zdravniški pregled (Ljubljana), na katerem bo ocenjena njihova sposobnost za opravljanje vojaške službe. Kraj odhoda na tabor bo pred Kadetnico v Mariboru. Izbrane udeležence bomo pred taborom posebej pozvali na zadolžitev vojaške opreme (Ljubljana). Z njimi bomo prvi dan tabora sklenili pogodbo o udeležbi na Vojaškem taboru.

Okvirni program vojaškega tabora in predmetnik

Prijava:

Razpis je potekel, prijava ni več možna.

Pozor: kdor na taboru ne bo opravljal prakse mora poslati samo: prijavnico, soglasje za varnostno preverjanje in potrdilo o šolanju.

Kdor želi spoznati Slovensko vojsko, življenje in delo vojaka s poudarkom na terenskem usposabljanju, ter se preizkusiti iz »kakšnega testa je« ali pa potrebuje pomoč pri poklicnem odločanju, naj izpolni prijavnico in soglasje ter ju pošlje skupaj s prilogami (potrdilo o šolanju, potrdilo o priznavanju tabora kot obvezne prakse, obrazec finance – za tiste, ki bodo opravljali obvezno prakso) najkasneje do 3. aprila 2017 (upoštevali bomo še prijave, ki jih bomo prejeli do 4. aprila)  po pošti na naslov:

Sektor za vojaške zadeve
Vojkova 55a
1000 Ljubljana
(s pripisom: za Vojaški tabor)

ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@mors.si (skenirane priloge, od katerih morata biti prijavnica in soglasje lastnoročno podpisana, morajo biti v PDF formatu in skupaj ne več kot 30 MB). Vse druge formate, ki so nezdružljivi z našo informacijsko rešitvijo za upravljanje dokumentarnega gradiva, bomo zavračali.

Število udeležencev oziroma udeleženk je omejeno na do 65.

Kriteriji za izbor:

Med prijavljenimi kandidati oziroma kandidatkami bodo udeleženci tabora izbrani glede na prednostni vrstni red:

  • Študenti oziroma študentke fakultet, ki se izobražujejo za deficitarne poklice v Slovenski vojski (strokovno tehnične smeri)
  • Študenti oziroma študentke fakultet, kjer se uspešno opravljen Vojaški tabor šteje kot opravljena študijska obveznost (vojaška praksa, obvezna praksa)
  • Drugi študenti oziroma študentke
  • Polnoletni dijaki oziroma dijakinje

Višja raven, za vse tiste, ki so se tabora že udeležili in imajo veljavno zdravniško spričevalo, se bo izvajala, če bo zadostno število prijavljenih. Višja raven ima prednost pred vsemi zgoraj naštetimi.

Priporočamo, da predhodno preberete:

Dodatne informacije o Vojaškem taboru lahko dobite preko e-pošte; naborna.pisarna@mors.si ali brezplačnega tel: 080 1322.

Postani vojak na Facebooku

Ob zaključku usposabljanja je domovini slovesno priseglo 18 vojakov in vojakinj 64...

Več na Facebooku >