Vojaški tabor

Preizkus vojaškega življenja

Vojaški tabor je namenjen polnoletnim dijakom in študentom, državljanom Republike Slovenije, ki bi želeli preizkusiti del življenja in dela pripadnika Slovenske vojske.

Letos bo vojaški tabor potekal na vadišču Poček in Bohinjski Beli v Vojašnici Boštjana Kekca ter njeni okolici  od 6. do 19. julija 2020, za največ 100 udeležencev.

PRIJAVA

Ana Beribak, Fakulteta za družbene vede:
"Na tabor sem prišla zato, ker se nameravam zaposliti v Slovenski vojski, želim postati častnica SV."

Vojaški tabor je organiziran v obliki dvotedenskega taborjenja. Udeležba na taboru je brezplačna in pomeni povečano psihofizično obremenitev, saj so udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju ter vojaški disciplini. Vsi udeleženci tabora so predhodno varnostno preverjeni in morajo uspešno opraviti zdravniški pregled.

Dijaki in študenti so na taboru razdeljeni v vode glede na predhodno vojaško znanje udeležencev tabora. Udeleženci, ki se prvič udeležujejo tabora, se spoznavajo z osebno opremo in oborožitvijo vojaka, postrojili z in brez orožja, vojaškimi navadami in vljudnostmi, orientacijo na zemljišču in izvedejo orientacijski pohod, pripravo na izvedbo in izvedbo streljanja z različnimi orožji, postopki vojaka na bojišču, ročnimi radijskimi napravami, osnovami gorništva, premagovanjem vodne ovire…. V prvi vod (če je dovolj prijavljenih) razporedijo tiste udeležence, ki so se tabora že udeležili vsaj enkrat in delajo po programu za višjo raven usposabljanja. Program je praviloma popestren tudi s študijsko ekskurzijo, družabnimi in športnimi srečanji ter s prikazom bojnih sredstev in sistemov Slovenske vojske.

Ponujamo vam torej možnost za koristno preživetje dela počitnic na taborjenju, ki vam bo zagotovo ostal v spominu in vam bo mogoče tudi osnova za izbiro vojaškega poklica.

Dodatni nasveti in usmeritve:

 • Za čas vojaškega tabora boste postali uniformirani pripadniki Slovenske vojske, imeli boste status vojaka, 
 • kar pomeni, da boste skladno z vašo pogodbo sledili pravilom.
 • Uniforma z oznakami vas označuje kot pripadnika enote Slovenske vojske, zato poleg splošnega bontona 
 • veljajo tudi posebna pravila obnašanja.
 • Strogo upoštevanje vseh varnostnih ukrepov.
 • Vse aktivnosti se izvajajo skladno z navodili in ukazi poveljnikov.
 • Uniforma na terenu iz varnostnih razlogov (poškodbe) ni združljiva z nakitom.
 • Za vse osebne predmete in zadolženo opremo ste odgovorni sami.
 • Na usposabljanju je prepovedano uživanje alkohola ali drugih omamnih sredstev.
 • Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena v prostem času. Svetujemo smiselno uporabo teh aparatov, 
 • zavedajte se terenskih razmer, morebitnih možnih poškodb sofisticiranih naprav, za katere Slovenska vojska ne prevzema odgovornosti.

Oglejte si več filmov iz vojaških taborov

Vojaški tabor 2013 
Vojaški tabor 2014 
​Vojaški tabor 2015 
​Vojaški tabor 2016
Vojaški tabor 2017
Vojaški tabor 2018

The remote server returned an error: (400) Bad Request.