Osnovno vojaško-strokovno usposabljanje (OVSU) za vojake in Osnovno vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje (OVSIU) za podčastnike in častnike

Osnovno vojaško-strokovno usposabljanje (OVSU)

S tem usposabljanjem vojaki/podčastniki in častniki pridobivajo vojaško izobrazbo in vojaško-strokovna znanja, razvijajo vojaške veščine, spretnosti in sposobnosti za začetne naloge (naloge najnižje ravni).
Vojaki/podčastniki in častniki s tem usposabljanjem pridobijo osnovno oziroma splošno ali konkretno vojaško evidenčno dolžnost (VED) v rodu ali službi v miru in oboroženem boju za potrebe vojaške obrambe.


Za pripadnike stalne sestave se OVSU in OVSIU izvede skladno s programi, ki predstavljajo tudi t. i. izobraževanje za pridobitev poklica in zagotavljajo pridobitev javno priznane nacionalne poklicne kvalifikacije.
Programi OVSIU se lahko izvajajo vzporedno z izobraževanjem na višjem strokovnem nivoju, visokošolskem strokovnem nivoju in visokošolskem univerzitetnem nivoju (vojaški moduli, kreditni študij).

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.