Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU)

Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU)

To usposabljanje imenujemo tudi začetno usposabljanje. Njegov namen je preobraziti kandidate za poklicnega vojaka, vojake na prostovoljnem služenju in pogodbene rezerviste, iz civilnih oseb v tehnično in taktično sposobne vojake, ki bodo delali ter živeli skladno z vojaškimi vrednotami, ter bodo pripravljeni na sprejemanje in izpolnjevanje delovnih nalog.

V mesecu juliju 2015 je bil sprejet nov Program temeljnega vojaško-strokovnega usposabljanja (TVSU), ki je oblikovan tako, da zagotavlja pridobivanje skupnega jedra veščin, navad in znanj, potrebnih za preživetje na sodobnem bojišču in delo v poklicni vojaški organizaciji. Program zagotavlja pridobivanje tistih temeljnih vojaških znanj in veščin, ki omogočajo vstop v poklicno sestavo in prostovoljno pogodbeno rezervo (PPRS) Slovenske vojske oziroma vključitev v nadaljnje programe vojaško-strokovnega usposabljanja. Skupna dolžina usposabljanja je 14 tednov oziroma je odvisna od dnevne obremenitve kandidatov. Ta je lahko tudi večja od povprečne dnevne obremenitve, ki je 12 ur, vendar pa skupna tedenska obremenitev ne sme presegati 56 učnih ur oziroma šest dni (delovna sobota – izjemoma) na teden. Program usposabljanja je razdeljen v tri faze (glej Predmetnik TVSU).

  • Prva faza TVSU (uvajalna) je namenjena navajanju na vojaško življenje, vojaški socializaciji, postopnemu dvigu psihofizične pripravljenosti in razvoju pripadnosti kolektivu.
  • Druga faza TVSU (faza IVV) postopno nadgrajuje pridobljeno znanje posameznika z znanjem iz IVV in osebne oborožitve.
  • Tretja faza TVSU (faza streljanja in taktike) nadgrajuje in povezuje prvo ter drugo fazo s streljanjem in taktičnimi postopki.

Delo in usposabljanje sta organizirana z dnevnim razporedom dela, ki je razdeljen na usposabljanje in delo v vojašnici, usposabljanje na poligonih in večdnevnih terenskih usposabljanjih. Usposabljanje traja od ponedeljka do petka od 5.30 do 17.30 (v petek se usposabljanje zaključi ob 13. uri). Čez vikend bivanje v vojašnici ni predvideno. Veščinski center Vipava bo za vojake PSVR zaprt od petka od 15.00 do nedelje do 20. ure. Delovne sobote pridejo v poštev le izjemoma. V času usposabljanja prejemate plačilo, vsakemu prostovoljcu pa se usposabljanje šteje tudi v pokojninsko dobo. Med prostovoljnim usposabljanjem vojaki ne opravljajo stražarskih dolžnosti, nalog, povezanih z bojno pripravljenostjo, in nalog Slovenske vojske v miru.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.