1. brigada SV

1. brigada je nosilka združenega bojevanja rodov na taktičnem nivoju in je v službi domovine, državljanov Republike Slovenije ter nacionalnih interesov države.

Po izdanem ukazu oziroma v predpisanem odzivnem času zagotavlja z zmogljivostmi lahke pehotne brigade ali motorizirane bataljonske bojne skupine, samostojno ali v združenih sestavih v domovini ali tujini, sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja.

 

Sestava

Poveljstvo brigade poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot. Enote v sestavi brigade so 10. pehotni polk, 132. gorski polk, Teritorialni polk in Rodovski bataljon, ki ga sestavljajo Baterija za ognjeno podporo, Četa za JRKBO, Inženirska četa, Lahka raketna baterija ZO, Obveščevalno izvidniška četa, Četa vojaške policije, Četa za zveze in Protioklepna četa.

Naloge:

  • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
  • zagotavljanje sil za bojevanje in sil za zagotovitev delovanja,
  • sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah,
  • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Poveljstvo 1. brigade
Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
T: 01 585 64 30
F: 01 585 60 08

The remote server returned an error: (400) Bad Request.