10. pehotni polk - Sokoli

Polk deluje v sestavi 1. brigade in je nosilec delovanja enot Slovenske vojske v operacijah kriznega odzivanja. Sestavljen je iz poveljstva, poveljniško-logistične čete, treh motoriziranih čet in minometna čete. Zgodovina polka sega v leto 1996, ko je bil formiran 10. bataljon za mednarodno sodelovanje. Od začetka je bil sestavljen izključno iz profesionalnih vojakov in je prva enota Slovenske vojske, ki je bila oblikovana in oborožena po merilih, metodah in standardih NATO.

Je premestljiva taktična pehotna enota Slovenske vojske, ki zagotavlja celoten spekter bojne zmogljivosti. Njen moto je: zvestoba, čast, pogum! 

Naloge

  • formiranje lahke bataljonske bojne skupine,
  • izvajanje usposabljanja pripadnikov bataljona ter vodenje in izvajanje priprav pred napotitvijo v mednarodne operacije in misije,
  • delovanje v mednarodnih operacijah in misijah,
  • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Orožje in oprema:

Bojna vozila

LKOV 6x6 VALUK
LKOV 4x4 Hummer

Lahka pehotna oborožitev

  • polavtomatska pištola 9 mm Beretta M92 FS
  • avtomatska puška 5,56 mm FN F 2000 S
  • podcevni bombomet 40 mm FN LG1
  • lahki puškomitraljez 5,56 mm FN MINIMI
     

Podporna oborožitev

puškomitraljez 7,62 mm FN MAG
avtomatski bombomet 40mm Heckler&Koch GMG
Minomet 120 mm

Protioklepna oborožitev

RPOO 90mm DND RGW 90
 

10. pehotni polk
Vojašnica Edvarda Peperka 
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
T: 01 585 63 67
F: 01 585 63 60

 

The remote server returned an error: (400) Bad Request.