.

Baterija za ognjeno podporo 1. brigade

Poslanstvo:

V Rodovskem bataljonu 1. brigade deluje tudi Baterija za ognjeno podporo. Baterija zagotavlja neposredno artilerijsko ognjeno podporo enotam Slovenske vojske in zaveznikom. Po potrebi sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

 

Naloge:

  • zagotavlja ustrezno neposredno artilerijsko ognjeno podporo združenim taktičnim enotam Slovenske vojske,
  • izvaja naloge v okviru zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
  • kot celota ali modularno se skladno z ustreznimi odločitvami lahko vključi v aktivnosti zavezništva.

Orožje in oprema

Top havbica 155/45 kalibrov TN90

Glavna ognjena moč artilerijskega bataljona so havbice 155/45 mm TN 90, za premik enote in vleko havbic pa se uporabljajo tovorna vlečna vozila Mercedes Benz. Vozila z lahkoto premagujejo najzahtevnejše terene tudi v najtežjih meteoroloških razmerah.

 

Oprema za podporo upravljanja ognja

Najpomembnejša spremljajoča oprema so računalniki TC 2000, radijska sredstva zvez, sistemi za zajem podatkov, radarji za merjenje začetnih hitrosti in meteorološki radar. Vsa ta sredstva, povezana v računalniško omrežje, skupaj z drugo opremo tvorijo zelo zmogljiv sistem za usmerjanje artilerijskega ognja in poveljevanje artilerijskim enotam.

Baterija za ognjeno podporo 1. BR
Vojašnica barona Andreja Čehovina
Ljubljanska c. 37, 6230 Postojna
T: 05 728 12 19
F: 05 728 12 11
The remote server returned an error: (400) Bad Request.