Obveščevalno izvidniška četa 1. brigade

Rodovski bataljon 1. brigade ima v svoji sestavi Obveščevalno izvidniško četo. Namenjena je zagotavljanju vojaško obveščevalne podpore, sodeluje pa tudi v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.

Oddelek brezpilotnih letalnikov

V okviru Obveščevalno izvidniške čete 1. brigade deluje tudi Oddelek brezpilotnih letalnikov, ki za izvidovanje uporablja brezpilotna letala in multikopterje. Brezpilotna letala so primarno namenjena nalogam, ki so prenevarne za letala s posadko. Uporabna so predvsem za izvidovanje in nadzor, za pridobivanje slikovnih informacij iz zraka, ki služijo za podporo poveljnikom na taktičnem nivoju.

Letalnike v vidnem polju vodimo ročno, za daljše polete izven vidnega polja pa programiramo polet in letalo vodimo s pomočjo avtopilota. Kamero, ki je vgrajena v letalu lahko na daljavo obračamo, lahko zumiramo, posnetke pa shranjujemo na računalnik za kasnejšo obdelavo.

BPL uporabna tudi v sistemu zaščite in reševanja

Ob poplavah in žledu, ki so prizadele našo državo, so prav z brezpilotnimi letalniki uspeli zbrati podatke in posnetke prizadetih krajev in to tam, kjer je bil neposreden dostop ljudi nemogoč ali preveč tvegan. Na ta način je bila ustvarjena popolna slika razmer in obseg katastrofe, ki je prizadela določene ljudi in kraje in temu primerno so sledile tudi aktivnosti reševanja in odpravljanja posledic.

Obveščevalno izvidniška četa 1.BR
Oddelek brezpilotnih letal
Vojašnica Franca Uršiča
Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
T: 07 331 10 00
F: 07 331 10 28

The remote server returned an error: (400) Bad Request.