Rodovski bataljon 1. BR

Poslanstvo 

Vzpostaviti visoko stopnjo specialistične zmogljivosti rodovskih čet in baterij z namenom bojne podpore ofenzivnega in defenzivnega delovanja brigade in brigadnih enot, bojne podpore BBSk doma in v operacijah kriznega odzivanja ter specialistične podpore v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

 

Naloge:

 • vzdrževanje pripravljenosti za delovanje,
 • zagotavljanje podpore funkciji neprekinjenega poveljevanja,
 • delovanje v operacijah kriznega odzivanja,
 • sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah,
 • zagotavljanje modulov in podpora delovanju MotBBSk.

Organizacijska struktura

 • Baterija za ognjeno podporo,
 • Četa vojaške policije,
 • Četa za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo,
 • Četa zvez,
 • Inženirska četa,
 • Lahka raketna baterija zračne obrambe,
 • Obveščevalno-izvidniška četa,
 • Protioklepna četa.
Rodovski bataljon (RB/1. BR)
Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana
T: 01 585 62 73
The remote server returned an error: (400) Bad Request.