Teritorialni polk 1. BR

Poslanstvo 

V miru izvajanje nalog civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanje z nosilci civilne obrambe. Ob aktiviranju strateške rezerve izvajanje določenih nalog načrtovanja in priprav za razvoj in oblikovanje vojaške strateške rezerve.

.

Naloge:

  • civilno-vojaško sodelovanje in sodelovanje z nosilci civilne obrambe,
  • načrtovanje in priprava razvoja ter oblikovanje vojaško-strateške rezerve ob njenem aktiviranju,
  • sodelovanje s civilnimi in drugimi organizacijami posebnega pomena za obrambo,
  • sodelovanje pri pridobivanju kadra za potrebe Slovenske vojske,
  • sodelovanje na področju celostne skrbi za pripadnike Slovenske vojske in njihove družine,
  • opravljanje nalog v okviru sistemu zaščite, reševanja in pomoči.
Teritorialni polk (TERP/1. BR)
Vojaški objekt Ajševica
Ajševica 18, 5000 Nova Gorica
T: 05 303 48 07
F: 05 300 15 18, 05 302 81 27
The remote server returned an error: (400) Bad Request.