.

15. polk vojaškega letalstva


Poslanstvo

15. PVL izvaja nadzor in varovanje zračnega prostora RS, zračno podporo PE SV, sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter izgrajuje zmogljivosti za delovanje v operacijah KFOR in UNIFIL, modula za lahko bojno bataljonsko skupino in integracijo v strukturo zavezniških sil s področja nadzora in kontrole skupnega zračnega prostora držav članic zavezništva in zračnega prostora RS.

Sestavljajo ga:

Naloge 15. PVL so:

  • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje usposobljenosti,
  • izvajanje nadzora, kontrole in zaščite zračnega prostora Republike Slovenije,
  • zagotavljanje in izvajanje zračne podpore PE SV doma in v tujini,
  • zagotavljanje sil za bojno podporo, sil za zagotovitev delovanja in sil za podporo poveljevanja,
  • zagotavljanje delovanja letaliških služb in logistične podpore na letališču Cerklje ob Krki in letalski bazi Brnik,
  • vzpostavljanje in vzdrževanje operativnih zmogljivosti,
  • šolanje letalskega, letalsko tehničnega in letališkega osebja,
  • sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah,
  • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
  • zagotavljanje častnikov za zvezo v nacionalnem zračnem operativnem centru.
15. polk vojaškega letalstva
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07 495 36 93
F: 07 495 32 57
The remote server returned an error: (400) Bad Request.