.

107. letalska baza


Poslanstvo

Baza deluje v sestavi 15. polka vojaškega letalstva ter izvaja logistično podporo letalstvu Slovenske vojske na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki in vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku. 

Sestavlja jo poveljstvo, četa za zagotovitev delovanja letališča Cerklje ob Krki in enota Vojašnice Jerneja Molana.

Naloge

  • izvajanje podpore letenju,
  • zagotavljanje delovanja komunikacijskih, informacijskih in navigacijskih sistemov na letališču,
  • zagotavljanje delovanja letališča,
  • varovanje in nadzor vstopov v območje vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki,
  • zagotavljanje logistične podpore enotam, ki so nastanjene v Vojašnici Cerklje ob Krki,
  • zagotavljanje podpore države gostiteljice, povezane z letalskimi dejavnostmi za potrebe zavezništva.

 

Oprema:

107. LEBA ima opremo, ki ji omogoča zagotavljanje logistike na letališču (gasilska vozila, posebna vozila za čiščenje vzletno pristajalne steze, cisterne za gorivo, dvigala, reševalna vozila, vozilo za ornitologa). Poleg tega ima traktorje, tovorna vozila, terenska vozila, vozila namenjena za košnjo, posebna vozila za sredstva zvez.

107. letalska baza
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07 495 37 24
F: 07 495 33 99

 

The remote server returned an error: (403) Forbidden.