.

151. helikopterska eskadrilja


Poslanstvo

Eskadrilja deluje v sestavi 15. polka vojaškega letalstva ter zagotavlja zračno podporo enotam Slovenske vojske, opravlja pa tudi naloge v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na težko dostopnih terenih ob naravnih ter drugih nesrečah.

Sestavljajo jo poveljstvo, helikopterska oddelek B 412, helikopterski oddelek AS 532 AL cougar in letalsko-tehnična četa.

Naloge

  • zagotavljanje zračne podpore enotam Slovenske vojske,
  • usposabljanje pilotov in tehničnega osebja,
  • sodelovanje pri nalogah iskanja in reševanja,
  • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči
  • sodelovanje na mednarodnih operacijah in misijah.

Helikopterji:

  • He Bell 412
  • AS AL 532 Cougar

151. helikopterskia eskadrilja
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki 4 a, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07 495 38 61 11
F: 07 495 34 15

Postani vojak na Facebooku

Video iz vaje Live Chemical Agents Training 19, ki je potekala na Slovaškem s pravimi bojnimi strupi, nam je poslal ndes...

Več na Facebooku >

Delavci UO Kranj, skupine za promocijo zaposlovanja, 10 PEHP, ČVP 1...

Več na Facebooku >