.

153. letalska tehnična eskadrilja


Poslanstvo

Letalska tehnična eskadrilja je namenjena izvajanju baznega vzdrževanja letalske tehnike Slovenske vojske na II. in III. stopnji doma in na mednarodnih operacijah ter misijah, z namenom zagotavljanja tehnično brezhibnih zrakoplov za izvajanje nalog operativnih letalskih enot SV.

Sestavlja jo jo poveljstvo, letalsko tehnični inženiring, letalsko tehnična četa za vzdrževanje letal, letalsko tehnična četa za vzdrževanje helikopterjev.

 

Naloge

 • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje baznega vzdrževanja letalske tehnike SV skladno s civilnimi in vojaškimi predpisi.
 • Izdelava tehnično tehnološke dokumentacije za kontinuiran potek vzdrževalnega procesa letalske tehnike.
 • Sodelovanje in strokovna pomoč pri projektih nabave, posodabljanju in modificiranju letalske tehnike SV.
 • Zagotavljanje strokovne podpore za izvajanje vzdrževanja letalske tehnike linijskemu vzdrževanju in po potrebi tudi pri zunanjih izvajalcih.
 • Zagotavljanje podpore bojnemu delovanju helikopterjev Bell 412 in letal Pilatus PC-9M.
 • Sprejem in revidiranje tehnične dokumentacije ter hranjenje tehničnih zapisov o vzdrževanju letalske tehnike.
 • Skladiščenje in manipulacija letalskih rezervnih delov.
 • Načrtovanje potrebne opreme, orodja, dokumentacije, materialov in rezervnih delov za kontinuiran potek vzdrževalnega procesa letalske tehnike na I., II. in III. stopnji.
 • Planiranje usposabljanja in izobraževanja letalsko tehničnega osebja za bazno vzdrževanje.

 

Delavnice 153. LETEHESK

Poleg načrtovanih in nenačrtovanih vzdrževalnih del na zrakoplovih SV opravlja letalsko tehnična enota v svojih delavnicah tudi številne druge naloge:

 • strojna delavnica izdeluje skoraj vse pripomočke, specialna orodja, enostavnejše rezervne dele ipd.;
 • akumolatorska delavnica izvaja obnovo baterij, redne mesečne in letne preglede baterij in zamenjavo okvarjenih celic;
 • delavnica katapultnih sedežev izvaja redne obdobne preglede in vzdrževanje katapultnih sedežev za letala Pilatus;
 • NDT delavnica preizkuša materiale, kontrolira strojne dele (razpoke, poškodbe, korozija...);
 • delavnica ARM opravlja redne in izredne preglede sistemov letalske oborožitve letal Pilatus.
153. letalsko tehnična eskadrilja
Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki, 8263 Cerklje ob Krki (p. p. 7)
T: 07 495 3294
F: 07 495 3146

 

The remote server returned an error: (403) Forbidden.