.

430. mornariški divizion


Poslanstvo

Divizion je neposredno podrejen Generalštabu Slovenske vojske in zagotavlja vojaško obrambo slovenskega akvatorija ter sodeluje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na morju. Sestavljajo ga Pomorski operativni center, Odred za specialno podvodno delovanje, Odred večnamenskih plovil (hitra patruljna ladja HPL 21 Ankaran, večnamenska ladja VNL 11 Triglav) in Vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Naloge 430. mornariškega diviziona so:

 • zagotavljanje pripravljenosti za delovanje v akvatoriju,
 • vzpostavitev vojaške kontrole in izvajanje vojnega režima plovbe,
 • izvajanje protiminskega ter protidiverzantskega delovanja v akvatoriju,
 • sodelovanje v protiladijskem delovanju,
 • sodelovanje v protiteroristični zaščiti lastnih in zavezniških vojaških objektov v pristaniščih in na sidriščih,
 • odkrivanje in obveščanje o virih ogrožanja v akvatoriju,
 • izvajanje nalog v primeru nesreč v akvatoriju,
 • sodelovanje pri organizaciji in izvajanju nalog podpore države gostiteljice.

Najsodobnejša oprema

Pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo opremo, s katero upravljajo motivirani in strokovno usposobljeni pripadniki diviziona, ki so svoja znanja pridobivali tudi na najzahtevnejših usposabljanjih in izobraževanjih v tujini.

 • Večnamenska ladja Triglav
 • Hitra patruljna ladja Super Dvora MK 2
 • Gumijasta plovila
 • Potapljaška oprema
 • Vlečni VF sonar
 • Sistem odkrivanja podvodnih vsiljivcev
 • Oprema za podporo

430. mornariški divizion
Vojašnica slovenskih pomorščakov
Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran
T: 05 653 44 00
F: 05 652 65 79

 

The remote server returned an error: (400) Bad Request.