20. pehotni polk - Vitezi


Poslanstvo

Polk deluje v sestavi 72. brigade  in je premestljiva sila v visoki stopnji pripravljenosti. Zagotavlja bojne zmogljivosti za izvajanje nalog v nacionalni obrambi in v zavezništvu. V mednarodnih operacijah v podporo miru izvaja širok spekter nalog, ki izhajajo iz značilnosti posameznega tipa mirovne operacije, kot so naloge defenzivnega in ofenzivnega delovanja, stabilizacijskega in podpornega delovanja ter vzdržljivosti in zaščite sil. 

Najpomembnejša naloga polka je zagotavljanje sil za delovanje v lahki bataljonski bojni skupini in Euro brigadi, ki jo sestavljajo enote madžarske, italijanske in slovenske vojske. Polk je v okviru mednarodne vaje v Nemčiji v letu 2011 operativno sposobnost in je zdaj pripravljen za delovanje doma in v mednarodnem okolju.

Naloge

 • formiranje lahke bataljonske skupine,
 • delovanje v mednarodnih operacijah in misijah,
 • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Orožje in oprema:

 

Lahka pehotna oborožitev

 • polavtomatska pištola 9 mm Beretta M92 FS
 • avtomatska puška 5,56 mm FN F 2000 S
 • podcevni bombomet 40 mm FN LG1
 • lahki puškomitraljez 5,56 mm FN MINIMI

 

Podporna oborožitev

 • puškomitraljez 7,62 mm FN MAG
 • avtomatski bombomet 40mm Heckler&Koch GMG
 • Minomet 120 mm

Protioklepna oborožitev

 • RPOO 90mm DND RGW 90
20. pehotni polk
Vojašnica Franca Rozmana Staneta
Mariborska 29, 3000 Celje
T: 03 544 43 11
F: 03 544 43 09
The remote server returned an error: (400) Bad Request.