74. pehotni polk - Kleščmani


Poslanstvo

Polk deluje v sestavi 72. brigade ter zagotavlja bojne zmogljivosti za izvajanje nalog nacionalne obrambe in zavezništva zunaj slovenskega ozemlja.

Sestavlja ga poveljstvo, poveljniško-logistična četa, minometna četa in tri motorizirane čete. Polk je konec 2011 prvič v SV izvedlel vzorčno nočno vajo z bojnim streljanjem, prav tako je napotil celo četo na mednarodno operacijo na Kosovo in sodeloval v silah ISAF.

Naloge

  • izvajanje usposabljanja pripadnikov bataljona ter vodenje in izvajanje priprav pred napotitvijo v mednarodne operacije in misije,
  • delovanje v mednarodnih operacijah in misijah,
  • sodelovanje v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Orožje in oprema:

 

Lahka pehotna oborožitev

  • polavtomatska pištola 9 mm Beretta M92 FS
  • avtomatska puška 5,56 mm FN F 2000 S
  • podcevni bombomet 40 mm FN LG1
  • lahki puškomitraljez 5,56 mm FN MINIMI

Podporna oborožitev

puškomitraljez 7,62 mm FN MAG
avtomatski bombomet 40mm Heckler&Koch GMG
Minomet 120 mm

Protioklepna oborožitev

RPOO 90mm DND RGW 90

74. pehotni polk
Vojašnica generala Maistra
Ramovševa 2, 2000 Maribor
T: 02 449 11 13
F: 02 332 24 92

 

The remote server returned an error: (400) Bad Request.