.

Četa JRKBO 72. brigade


Poslanstvo

Med številne vire ogrožanja zagotovo sodijo tudi jedrski, radiološki, kemični in biološki napadi na vojake kot tudi na ostalo prebivalstvo, naravo in določene objekte. Ti nevidni in neslišni sovražniki so prav tako nevarni in uničujoči!

Naloge ČJRKBO

Ena od številnih nalog pripadnikov Čete JRKBO 72. BR je tudi ta, da ob morebitnem napadu ugotovijo vrsto in stopnjo kontaminiranosti, zajemajo vzorce za analizo, zavarujejo kontaminirano področje, opravijo vse postopke dekontaminacije, izvajajo ukrepe za zaščito in odpravljajo posledice napada z JRKB orožjem.

Strokovno, odgovorno in premišljeno

Pripadniki čete uporabljajo pri svojem delu zelo sofisticirano in drago opremo in orožje, zato je zelo pomembno, da so zelo dobro usposobljeni, strokovni, odgovorni ter pripravljeni na vsa morebitna presenečenja.
Vsak korak in vsi postopki morajo biti dobro premišljeni, napak ne sme biti, kajti opravka imajo z zelo nevarnimi in smrtonosnimi orožji.

Lahko izvidniško vozilo Kobra 4x4

Lahko izvidniško vozilo (LIV) Kobra je namenjeno za odkrivanje in prepoznavanje radioloških, kemičnih in bioloških kontaminantov. LIV Kobra omogoča odkrivanje in prepoznavanje kemičnih bojnih strupov v neposredni bližini vozila in na daljavo (5 km) ter nadzor nad radiološko in biološko kontaminacijo v neposredni bližini vozila. Vozilo vsebuje sistem za vzorčenje (zemlje, vode,…) in sistem za označevanje kontaminiranega zemljišča. LIV Kobra omogoča opozarjanje posadke v primeru, ko je vanjo namerjen laser, in upravljanje oborožitve na vozilu iz notranjosti vozila. Kobra je amfibijsko vozilo, ki je zmožno premagovati vodne ovire, ne glede na njihovo globino. Posadko sestavljajo poveljnik vozila, operater in voznik.

Oprema LIV Kobra

Lahko izvidniško vozilo Kobra je opremljeno z nadgradno bojno enoto (NBE), del katere je puškomitraljez 7,62 mm FN MAG. Operater v izvidniškem vozilu daljinsko upravlja NBE - s pomočjo kamer, ki so nameščene v NBE, na zaslonu spremlja dogajanje, usmerja orožje in ga proži. Delo operaterja nadzira poveljnik vozila, ki lahko po potrebi ustavi ogenj. Vse poteka v zaprtem vozilu, kar posadkam omogoča ognjeno delovanje tudi v pogojih JRKB-kontaminiranega okolja.

Četa JRKBO 72. brigade
Vojašnica Franca Rozmana Staneta
Mariborska 29, 3000 Celje
T: 03 544 44 00
F: 03 544 43 04
The remote server returned an error: (400) Bad Request.