.

Četa za zveze 72. brigade


Poslanstvo

V Rodovskem bataljonu 72. brigade Slovenske vojske deluje tudi Četa za zveze, ki zagotavlja delovanje stacionarnega ter premičnega komunikacijskega in informacijskega sistema na vseh zemljiščih in v vseh vremenskih pogojih. Sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Naloge

  • Specialistično usposabljanje vojakov, podčastnikov in častnikov.
  • Usposabljanje prostovoljne pogodbene rezerve (PPRS).
  • Nadzor, upravljanje, administracija in vzdrževanje komunikacijsko informacijskega sistema SV.
  • Zagotavljanje nemotenega delovanja in pomoč uporabnikom KIS SV.

Oprema

Ročna VHF radijska naprava RF5800V-HH (Harris)/RC05
Zagotavlja podporo PINK (poveljevanju in kontroli) v taktičnih pogojih dela.

Prenosna VHF radijska naprava CNR900/PRC04 (Tadiran)
Zagotavlja podporo poveljevanju in kontroli v taktičnih pogojih dela.

 

Ročna UHF radijska naprava GP300 IN GP380 (MOTOROLA)
Uporablja se za potrebe radio-telefonskega prometa.

Ročna UHF radijska naprava RF5800M-HH (HARRIS) / RC06
Uporablja se predvsem za zvezo z letali in helikopterji.

Četa za zveze 72. BR
Vojašnica generala Maistra 
Ramovševa 2, 2000 Maribor
T: 02 449 10 00
F: 02 449 13 00
The remote server returned an error: (400) Bad Request.