.

Inženirska četa 72. brigade

Poslanstvo

Četa zagotavlja oviranje, premičnost, podporo preživetja, ter splošno inženirsko podporo enotam Slovenske vojske in zaveznikom. Po potrebi sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Brez inženircev ne gre

Četa s svojim znanjem in tehniko zagotavlja inženirsko podporo ter premičnost brigade, z izdelavo raznovrstnih ovir pa lahko tudi otežuje delovanje nasprotnika.
Inženirci vzdržujejo in gradijo vojaško infrastrukturo. Posebej pomembno je njihovo delo pred začetkom večjih vaj, saj je potrebno predhodno popraviti ali zgraditi veliko novih cest, izravnati teren za postavitev taborov, odpeljati ogromne količine gradbenega ali odpadnega materiala. Prav tako pomagajo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, med drugim gradijo nadomestne montažne mostove, sanirajo plazove ter odvažajo naplavine.
V okviru civilno vojaškega sodelovanja je zelo pomembna angažiranost čete pri vzpostavitvi osnovne infrastrukture ali usposabljanju pripadnikov tujih inženirskih enot. Svoje znanje in izkušnje so tako že dokazali na Kosovu in v Afganistanu.

Naloge

  • Oviranje: pionirske enote so usposobljene za izdelavo vseh vrst minskih polj, minskoeksplozivnih in drugih ovir proti zračnim desantom, postavljanje in krepitev fortifikacijskih ovir, rušenje odsekov cest in vseh vrst objektov na njih, premično oviranje na smereh nenadnega prodiranja nasprotnika ter zavarovanje in inženirsko izvidovanje.
  • Utrjevanje in maskiranje: strojne enote so usposobljene za utrjevanje poveljniških mest in pomembnejših delov bojnega razporeda ter njihovega maskiranja.
  • Zagotavljanje premika: pionirske enote so usposobljene za izdelavo prehodov na minskih poljih, organiziranje kontrolno-zaščitne službe ter prevoze prek vodnih ovir, strojne enote so usposobljene za popravilo porušenih odsekov cest, mostne enote pa za premagovanje naravnih ovir z lansirnimi mostovi.

Gradbeni stroji in vozila

Z gradbenimi stroji inženirci vzdržujejo in gradijo vojaško infrastrukturo, še posebej pomembno pa je njihovo delo pred začetkom večjih vaj SV, saj je potrebno predhodno popraviti ali zgraditi veliko novih cest, izravnati teren za postavitev taborov, odpeljati ogromne količine gradbenega ali odpadnega materiala. 

Bager kolesnik/goseničar NEW HOLLAND se uporablja za izvajanje gradbenih in zemeljskih del ter natovarjanje sipkih materialov.

Tovorno vozilo - prekucnik IVECO s prikolico se uporablja za prevoz razsutega tovora in ostalega kosovnega blaga, primernega za prevoz na nepokritem prostoru, ter vleko prikolic.

Traktor goseničar - buldožer NEW HOLLAND se uporablja se za izvajanje gradbenih in zemeljskih del.

Valjar AMMANN se uporablja se za gradnjo cest in izravnavo terena za postavitev taborov.

Mostovi in plovna sredstva

Ob naravnih in drugih nesrečah inženirci  pomagajo pri odpravljanju posledic nesreč, med drugim gradijo nadomestne montažne mostove, s transportnimi motornimi čolni pa rešujejo ljudi in opremo ob poplavah.

Taktični lansirni most Eurobridge je namenjem premagovanju naravnih in umetnih ovir do 40 m brez vmesnih podpor. Most je naložen na štiri transportna vozila, peto pa je opremljeno z lansirno rampo. Nosilnost mostu je 35 ton za kolesnike in 70 ton za goseničarje. Širok je 4,4 m, čas postavitve pa je 90 minut.

Montažni most Compact 200 je možno sestaviti do dolžine 40 m. Sestavljen je iz rešetk, prečnikov, ojačitev in navoznih ramp. Pripadniki mostne enote so v Afganistanu usposabljali pripadnike afganistanske vojske za samostojno postavljanje mostu.

Desantni čoln Zodiac se uporablja za prevoz ljudi in tovora preko vodnih ovir. Dolg je 4,7 m, širok 1,75 m, kapaciteta 10 oseb, nosilnost do 1250 kg, težek je 146 kg, izvenkrmni motor ima moč 65 KM.

Pionirska sredstva in oprema

Za izdelavo prehodov na minskih poljih, postavljanje in krepitev fortifikacijskih ovir, rušenje odsekov cest in vseh vrst objektov na njih, premično oviranje na smereh nenadnega prodiranja nasprotnika ter zavarovanje in inženirsko izvidovanje uporablja pionirska četa najrazličnejšo opremo od minoiskalcev, kompletov za miniranje in razminiranje, motornih vrtalnikov, motornih žag in kompletov za odpiranje prehodov za pehoto.

Minoiskalec Minex 4500 2FD se uporablja za iskanje minsko eksplozivnih sredstev.

Komplet za miniranje in razminiranje se uporablja za označevanje pri izdelavi in razminiranju minskih polj.

Sestavljajo ga zložljiva lopatka, rezervna konica tipalke, značka za označevanje mesta mine, značka-smerokaz za označevanje prehoda v minskem polju, bazična koordinatna vrvica - 30 m, krak koordinatne vrvice 3 m, vrvica za označevanje prehoda v minskem polju 120 m, kolut za vrvice z ročico in zavoro, nosilec značke za označevanje, smerokaza, baterijska svetilka v 3 barvah in belo zaslonko, busola, kljuka za izvleko min, blok –zapisnik minskega polja, torba za nošenje.

Sredstva za inženirsko izvidovanje

Laserski daljinomer in navigacijska naprava sta nepogrešljiva pri lociranju in določanju mej minskih polj.

Hidravlični in kompresorski vrtalniki se uporabljajo za pripravo ležišč za eksploziv, rušenje cest, objektov...

Inženirska četa 1. in 72. BR
Vojašnica Franca Uršiča
Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
T: 07 331 10 00
F: 07 331 10 28
The remote server returned an error: (400) Bad Request.