.

Teritorialni polk 72. BR


Poslanstvo

Teritorialni polk 72. brigade načrtuje in izvaja naloge civilno vojaškega sodelovanja ter izvaja sodelovanje z nosilci civilne obrambe. Sodeluje v zaščiti, reševanju ter nudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.Ob aktiviranju strateške rezerve načrtuje in pripravlja razvoj in oblikovanje vojaške strateške rezerve.

Pk. Vasilije Maraš, poveljnik Teritorialnega polka 72. brigade:

"Namen konvojev Slovenske vojske je pripeljati vojake v kraje, kjer vojska ni prisotna in krajanom predstaviti Slovensko vojsko, način njenega delovanja in možnosti zaposlovanja ter obujanje zgodovinskih vojaških dogodkov zadnjega stoletja."

 

Naloge

  • izvedba civilno-vojaškega sodelovanja in sodelovanja z nosilci civilne obrambe,
  • sodelovanje v nalogah zaščite in reševanja ter pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
  • usposabljanje poveljstva in pripadnikov za izvajanje poslanstva.
Teritorialni polk
Vojašnica Franca Uršiča
Straška cesta 26, 8000 Novo mesto
T: 07 331 10 00
F: 07 331 10 28
The remote server returned an error: (400) Bad Request.