.

Center vojaških šol


Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Centra vojaških šol je vojaško izobraževanje in usposabljanje za opravljanje dolžnosti v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske, sodelovanje pri zagotavljanju doktrinarnih, razvojnih, znanstveno raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega razvoja ter izdajateljske in založniške dejavnosti, s čimer podpira celotno SV. Pri izvajanju aktivnosti se povezuje z javnim izobraževalnim sistemom kot tudi s primerljivimi sistemi znotraj zavezništva, predvsem pa s strukturami zavezniškega poveljstva za transformacijo.

CVŠ sestavljajo:

Naloge CVŠ so:

  • izvajanje temeljnega vojaškega usposabljanja,
  • izvajanje programov osnovnega in dopolnilnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev ter izvajanje drugih programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja za državljane RS (študenti na fakultetah in visokih strokovnih šolah v okviru vojaških modulov, šolska mladina…),
  • izvajanje nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
  • razvijanje sistema in programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznikov,
  • izvajanje usposabljanja posameznika na dolžnosti,
  • izvajanje razvojne dejavnosti,
  • izvajanje vojaške zgodovinske dejavnosti,
  • izvajanje knjižnično-informacijske in založniške dejavnosti,
  • izvajanje jezikovnega usposabljanja,
  • izvajanje prevajanja, tolmačenja in lektoriranja za potrebe Slovenske vojske in MORS.
Center vojaških šol
Vojaški objekt Kadetnica
Engelsova 15, 2111 Maribor, p. p. 1331
T: 02 449 50 44
F: 02 449 51 00
The remote server returned an error: (400) Bad Request.