.

Šola za častnike


Poslanstvo

Šola za častnike izobražuje in usposablja ter oblikuje izobražene in usposobljene vojaške profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki bodo sposobni uresničevati poslanstvo Slovenske vojske doma in v tujini. Izobraževanje in usposabljanje na Šoli za častnike temelji na uveljavljanju in krepitvi vojaških vrednot Slovenske vojske: časti, pogumu, lojalnosti, tovarištvu in predanosti ter temeljni skupni vrednoti – domoljubju.

Za sprejem na Šolo za častnike je treba opraviti selekcijo.

Več o selekciji za Šolo za častnike

Vizija:

Vizija Šole za častnike je opremiti kandidate za častnike s profesionalnimi veščinami in kompetencami, ki jim bodo omogočile delovanje v zahtevnem in izzivov polnem delovnem okolju tako doma kot v tujini. Prihodnjim častnikom Slovenske vojske želi vcepiti disciplino in kolektivni duh (esprit de corps), razviti veščine voditeljstva ter zagotoviti znanje in veščine, potrebne za vzpostavitev dobrih temeljev, na katerih bodo lahko gradili svojo profesionalno vojaško kariero.

Šola za častnike med svoje prednostne naloge uvršča tudi promocijo in skrb za ugled častnikov Slovenske vojske, uveljavljanje interesov vojaških profesionalcev in krepitev častniškega etosa.

 

Vstopni pogoji:


1 Starostna omejitev

 • Častnik – splošno: starost do 30 let v letu opravljanja selekcije oziroma v skladu z razpisnimi pogoji  kadrovske službe.
 • Častnik – pilot: Starost do 27 let v letu opravljanja selekcije oziroma v skladu z razpisnimi pogoji  kadrovske službe.

2 Potrebna izobrazba

 • Častnik – splošno: najmanj I. bolonjska stopnja.
 • Častnik – pilot: diploma Fakultete za strojništvo, smer letalstvo (prometni pilot letala ali prometni pilot helikopterja).

3 Splošni vstopni pogoji za kandidate za častnike

 • Najmanj I. bolonjska stopnja do roka, ki je določen v letnem razpisu.
 • Samo slovensko državljanstvo.
 • Brez zdravstvenih omejitev.
 • Telesna višina najmanj 160 cm.
 • Brez varnostnih zadržkov.
 • Nekaznovanost.

4 Dodatni vstopni pogoji za kandidate za častnike – pilote:

 • Diploma Fakultete za strojništvo, smer letalstvo (prometni pilot letala ali prometni pilot helikopterja), do roka, ki je določen v letnem razpisu.
 • Veljavno zdravniško spričevalo za 2. razred (Medical certificate Class 2).
 • Izpolnjeni pogoji za pridobitev zdravniškega spričevala za 1. razred (Medical certificate Class 1).
 • Veljavno dovoljenje športnega pilota (private pilot licence – PPL).
 • Aktivno znanje angleškega jezika (75 odstotkov na testiranju ALCPT).

Razpis za selekcijo za 32. generacijo Šole za častnike

Šola za častnike
Vojaški objekt Kadetnica
Engelsova 15, 2111 Maribor
T: 02 449 50 03
F: 02 449 51 98

 

The remote server returned an error: (400) Bad Request.