Center za združeno usposabljanje (CZU)

Poslanstvo Centra za združeno usposabljanje:

  • izvajanje usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske;
  • vodenje in upravljanje s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega vadišča Slovenske vojske.

 

Pred odhodom na mirovno operacijo in misijo

Pripadniki Slovenske vojske morajo pred odhodom v mirovne operacije in na misije opraviti številna zahtevna usposabljanja, na katerih pridobijo dodatna vedenja o nalogah, ki jih bodo opravljali, ter specifičnih oblikah bojevanja in postopkih, ki jih bodo morali poznati in tudi upoštevati. Dinamika in zahtevnost usposabljanj sta prilagojeni mirovni misiji, na katero bodo vojaki napoteni,  predvsem posebnim razmeram, s katerimi se bodo srečevali, ter nevarnostim, katerim so lahko vojaki izpostavljeni.

Sistem za simulacijo taktičnega delovanja

Pripadniki  slovenskih kontingentov, ki so napoteni v mednarodne operacije in misije, morajo pred napotivijo na misijo opraviti še zadnja urjenja in ocenjevanja v katerih preverjajo vse postopke reagiranja, ukrepanja in obnašanja na terenu, pri tem pa jim je še posebej v pomoč sistem za simulacijo taktičnega delovanja, ki jih opozarja na vse morebitne napake ali nepravilnosti, ki jih morajo do odhoda na misijo v celoti odpraviti.

Center za združeno usposabljanje
Vojašnica barona Andreja Čehovina
Ljubljanska c. 37, 6230 Postojna
The remote server returned an error: (400) Bad Request.