.

Enota za komunikacijske in informacijske sisteme


Poslanstvo

Enota za komunikacijske in informacijske sisteme je namenjena zagotavljanju delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov ter podpori poveljevanja in kontrole na strateškem in operativnem nivoju SV. Zagotavlja delovanje komunikacijskih in informacijskih sistemov Slovenske vojske doma in v tujini, v stacionarnih in delno v premičnih pogojih.

Naloge EKIS

 • zagotavljanje neprekinjenega delovanja stacionarnih komunikacijskih in informacijskih sistemov SV na strateški in operativni ravni,
 • zagotavljanje pripravljenosti delovanja premičnega KIS na operativni in taktični ravni doma in v tujini,
 • izvajanje neprekinjenega nadzora delovanja KIS doma in v tujini,
 • neprekinjeno upravljanje vseh stacionarnih in premičnih KIS doma in v tujini,
 • zagotavljanje dveh modulov velikosti voda, namenjene podpori delovanja BBSK in podpori delovanja poveljstev v okviru zavezništva ter za podporo delovanja sil SV visoke pripravljenosti na ozemlju Slovenije,
 • zagotavljanje modulov velikosti oddelka za zagotavljanje podpore KIS na MOM,
 • zagotavljanje delovanja KIS v primeru naravnih in drugih nesreč,
 • zagotavljanje neprekinjenega delovanja KIS ob prehodu iz mirnodobnega v vojno stanje in v izrednih razmerah,
 • zagotavljanje povezav s premičnimi telekomunikacijskimi sistemi, ki jih uporabljajo članice zveze NATO ali države PZM v MOM,
 • vzdrževanje sredstev KIS na II. stopnji vzdrževanja za potrebe operativno-strateške ravni,
 • usposabljanje pripadnikov roda zvez in informatike v SV v specialističnem delu. 

 

Enota za komunikacijske in informacijske sisteme
Vojašnica Ivana Cankarja
Raskovec 50, 1360 Vrhnika
T:01 759 4905
F:01 759 4923
The remote server returned an error: (400) Bad Request.