.

Orkester Slovenske vojske

Orkester Slovenske vojske, ki je bil ustanovljen leta 1996, sestavljajo večinoma glasbeniki z akademsko izobrazbo. Vsak, ki želi igrati v orkestru, mora imeti zaključeno vsaj peto stopnjo izobrazbe glasbene smeri, uspešno mora opraviti avdicijo in kot vsi pripadniki Slovenske vojske tudi vojaško strokovno usposabljanje.

Naloge:

sodelovanje na vojaških protokolih in ceremonialih v okviru Slovenske vojske oziroma Ministrstva za obrambo,
sodelovanje na vojaških prireditvah, slovesnostih ter pogrebih z vojaškimi častmi,
sodelovanje na spominskih slovesnostih,
samostojni, dobrodelni in promocijski koncerti,
snemalna dejavnost,
drugi nastopi.

Orkester SV ima več različnih zasedb

Orkester šteje 48 glasbenikov, skupno število zaposlenih pa je 58. Glasbeniki vadijo vsak dan individualno, po sekcijah ali z različnimi zasedbami orkestra.
Koncertni orkester je največja zasedba. Ceremonialni orkester sodeluje pri sprejemih z vojaškimi častmi in slovesnostih, Big Band izvaja koncerte z različnimi solisti in igra na različnih dobrodelnih plesih ter prireditvah. Komorne zasedbe (trobilni kvintet, kvartet klarinetov, pihalni trio idr.) so nepogrešljive pri otvoritvah razstav in drugih kulturno umetniških prireditvah.
Orkester vsako leto načrtuje koncerte ob dnevu Slovenske vojske, v jesenskem terminu pripravi letni koncert, v božično-novoletnem času pa nastopa v večjih slovenskih mestih.

Orkester Slovenske vojske
Vojašnica slovenske Teritorialne obramba
Ulica bratov Komel 51, 1210 Ljubljana Šentvid
T: 01 581 35 01
F: 01 581 33 76
The remote server returned an error: (400) Bad Request.