Specializirana enota vojaške policije (SEVP)

Poslanstvo SEVP:

  • izvajanje specialističnih nalog vojaške policije ter zagotavljanje vojaške policijske podpore enotam Slovenske vojske doma ter v mednarodnih operacijah in misijah;
  • zagotavljanje delovanja kriminalistov v Slovenski vojski.

Sestava SEVP:

Specializirano enoto vojaške policije sestavljajo:

  • vod PEST - Posebna enota za specialno taktiko,
  • oddelek protibombne zaščite in
  • oddelek kriminalistov.

 

Specializirana enota vojaške policije

Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana, p. p. 4057

The remote server returned an error: (400) Bad Request.