.

Enota za specialno delovanje


Poslanstvo

Enota za specialno delovanje je posebej organizirana, opremljena in izurjena enota Slovenske vojske in je namenjena izključno za izvajanje specialnih operacij samostojno ali v sodelovanju z drugimi enotami Slovenske vojske in zavezništva. Spada v kategorijo premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti. Organiziranost in opremljenost enote omogočata uporabo zračnega transporta, zagotavljata večdnevno samozadostnost in sposobnost preživetja na sodobnem bojišču ter delovanje v ekstremnih terenskih in klimatskih razmerah. Glavne naloge enote so specialno izvidovanje, direktne akcije in vojaška pomoč.

Lastnosti pripadnika ESD

Profesionalnost, vojaška strokovnost, motiviranost ter sposobnost vodenja in poveljevanja v najtežjih razmerah so temeljne vrline pripadnikov ESD. Znani so po svoji izurjenosti, energičnosti, učinkovitosti in iskreni lojalnosti svoji enoti, Slovenski vojski ter Republiki Sloveniji. Zaradi izredno visokih standardov v enoti morajo kandidati že v izbirnem postopku pokazati veliko stopnjo psihofizične pripravljenosti, motiviranosti, sposobnosti dela v najtežjih razmerah, če željo postati elitni pripadniki Slovenske vojske.

Kako postati pripadnik ESD

ESD se popolnjuje izključno s pripadniki Slovenske vojske, kar pomeni, da pot iz civilstva direktno v ESD ni mogoča. Kandidati ne smejo biti starejši od 30 let in morajo opraviti zahtevne selekcijske postopke.

Izbor kandidatov poteka 12 delovnih dni, 24 ur na dan, s krajšimi obdobji za počitek. Obsega preverjanje telesnih sposobnosti, taktiko premikanja vojaka po bojišču, izvedbo klasičnih in orientacijskih pohodov, oborožitev s streljanjem in premagovanje pehotnih ter vodnih ovir. Med izborom so kandidati izpostavljeni fizičnim in psihičnim naporom, simulirajo se težke bojne in stresne razmere, saj bodo kandidati izbirani za delo, ki poteka v nevarnih, zahtevnih in napornih okoliščinah, ki ne dopuščajo napak.

Enota za specialno delovanje
Vojaški objekt Škrilj
Škrilj b. h. š.
1338 Kočevska Reka
T: 01 894 02 92
F: 01 894 01 85
E: specialne.sile@mors.si
The remote server returned an error: (400) Bad Request.