Inženiring 

Inženiring Slovenske vojske je sestavni del poveljstva Logistične brigade.
Ena od pomembnih nalog, ki jih izvajajo v Inženiringu, je usposabljanje uporabnikov operaterjev in drugega tehničnega osebja.
Usposabljanja potekajo po posebej pripravljenih programih za pridobitev licenc za vzdrževalce sistemov, ki so v uporabi v Slovenski vojski.

Zahtevna usposabljanja

Inženiring izvaja tudi zahtevna usposabljanja pripadnikov SV za pridobitev vojaško evidenčne dolžnosti ter usposabljanja pripadnikov SV, ki bodo napoteni na misijo v tujini, saj je brezhibno delovanje opreme in orožja na mirovnih operacijah in misijah življenjskega pomena za vse pripadnike. Sodelovanje se nadaljuje tudi v času trajanja misije, ker se le na ta način lahko zagotavljajo visoki varnostni standardi in brezhibno delovanje sistemov, ki jih vojaki uporabljajo na misiji.

Podpora usposabljanju 

Za potrebe usposabljanja je zelo pomembno, da je na enem mestu zbrana in urejena vsa dokumentacija, ki predpisuje postopke vzdrževanja in uporabe posameznega sistema. Vsa ta gradiva,  ki so zbrana v arhivu, je treba skrbno izdelati in pripraviti, da jih je nato mogoče uporabljati v tiskani ali digitalni obliki.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.