PP

Dobrodošli na spletnem mestu Postani vojak!

To spletno mesto smo na Ministrstvu za obrambo pripravili z željo, da vam predstavimo glavne informacije o delovanju Slovenske vojske in možnosti, kako se ji lahko pridružite. Teh možnosti je več, saj z izpolnjevanjem predpisanih pogojev lahko postanete njeni stalni ali pogodbeni pripadniki, mogoče pa se je preizkusiti tudi v prostovoljnem služenju vojaškega roka. Ta oblika sodelovanja s Slovensko vojsko po ukinitvi naborništva predstavlja možnost osnovnega vojaškega usposabljanja tako za fante kot dekleta. Tu boste našli še koristne informacije o vojaških in študentskih taborih, merilih in postopkih za vključitev v različne oblike delovanja v Slovenski vojski ter o možnostih za pridobitev štipendije.

Biti vojak oziroma vojakinja Slovenske vojske je časten poklic. Pri opravljanju odgovornega poslanstva obrambe domovine ter ustvarjanja in ohranjanja miru so pomembni posameznikovo znanje in usposobljenost, pripravljenost za skupinsko delo, skrb za ustrezno psihofizično zdržljivost ter zdrava mera poguma. Vrednote, v skladu s katerimi živijo in delajo pripadnice ter pripadniki Slovenske vojske, so poleg že omenjene časti in poguma tudi lojalnost, tovarištvo, predanost in temeljna skupna vrednota – domoljubje.

Slovenci že od nekdaj veljamo za dobre vojake. Tudi v dolgem zgodovinskem obdobju, ko nismo živeli v svoji državi, je bilo tako. Za prave prelomnice, na tradiciji katerih temelji Slovenska vojska, lahko štejemo prizadevanje generala Maistra in njegovih borcev za severno slovensko mejo, slovenski narodnoosvobodilni partizanski boj ter vojno za samostojno Slovenijo. V teh pomembnih dogodkih smo se bojevali za interese svojega, slovenskega naroda in v njih zmagali.

Dejstvo je, da biti vojak pomeni biti domovini v čast in bran. Ko sem ponovno prevzel vodenje Ministrstva za obrambo, sem si za cilj zadal, da namenimo temu poklicu v slovenski družbi večji pomen. S tem mislim predvsem na pomembno izboljšanje materialnega statusa in splošnega položaja vojaka ter vojakinje Slovenske vojske, za kar bo treba poskrbeti prek zakonodaje. Poleg tega si prizadevam za izboljšave na drugih področjih, ki se nanašajo na vojaški poklic. Gre predvsem za zagotovitev najbolj optimalne in tako najbolj varne opreme, prenovo vojašnic, s čimer bo delo v njih prijetnejše, ter za to, da bi lahko vojaki iz vseh slovenskih regij opravljali svoj poklic blizu doma.

Spoštovani!

Mladi ste zelo pomembni za delovanje in razvoj Slovenske vojske, saj ste dinamični ter visoko motivirani za delo in nadaljnje učenje. Imate nove zamisli in strokovno znanje z različnih tehničnih ter drugih področij.

Verjamem, da bi se vsi, ki vas že od nekdaj zanima vojaški poklic, z veseljem pridružili nekaj tisoč dekletom in fantom, ki služijo domovini. Upam, da vas bodo informacije, ki jih boste dobili na tem spletnem mestu, opogumile za odločitev, da se prijavite za delo v Slovenski vojski. Vesel bom, če boste tudi tisti, ki do zdaj o vojaškem poklicu niste resneje razmišljali, prepoznali vojaški poklic in delo v Slovenski vojski kot svoj izziv in priložnost.

mag. Matej Tonin,
minister za obrambo Republike Slovenije

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.