Zgodovina

Slovenci imamo bogato vojaško tradicijo, na katero smo ponosni, saj so slovenski fantje v uniformah različnih vojska vedno v pravem trenutku znali poseči v zgodovinska dogajanja in odločiti v korist svojega naroda.

V preteklosti so naši predniki poskušali uresničiti sanje po samostojni državi in s tem tudi vojski. Čeprav so bili Slovenci pri razpadanju Avstro-Ogrske odvisni pretežno od mednarodnih dejavnikov, so odločna dejanja generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev pomembno prispevala k oblikovanju slovenskega nacionalnega ozemlja. Ideja oblikovati našo lastno, Slovensko vojsko, je nato vnovič zaživela v obdobju druge svetovne vojne, vendar je bilo, tako kot za lastno nacionalno državo, prezgodaj tudi za svojo lastno nacionalno vojsko.

Slovenska vojska je pred osamosvojitvijo Slovenije nastala iz potrebe in želje slovenskega naroda. Pri tem je odločilno vojaško vlogo odigrala Teritorialna obramba Republike Slovenije, ustanovljena leta 1968 kot najširša oblika organiziranega oboroženega odpora, ki se je leta 1995 uradno preimenovala v Slovensko vojsko.

Današnja svobodna in neodvisna Republika Slovenija je neprecenljiva zasluga vseh pogumnih domoljubnih posameznikov, ki so organizirali in vodili obrambo komaj rojene države. Z ustanovitvijo prvih dveh učnih centrov na Igu in v Pekrah, delovanjem Manevrske strukture narodne zaščite, Teritorialne obrambe in slovenske Policije še pred osamosvojitvijo in med desetdnevno vojno se je začelo rojstvo te države in njene – Slovenske vojske.

Začele so se oblikovati enote rodov in služb, opremljenih z ustrezno oborožitvijo in opremo, ki je zagotavljala slovenskim vojakom varnost in potrebno samozavest pri opravljanju zahtevnih nalog v domovini in kasneje tudi na mednarodnih operacijah in misijah.

Članstvo Republike Slovenije v Zvezi Nato in Evropski uniji je bil naš strateški cilj, ki smo ga uresničili 29. marca 2004, ko smo postali polnopravna članica Nato. Iz naborniške vojske smo prešli v poklicno, ki jo dopolnjujemo s pogodbeno rezervo.

Kot člani zavezništva so slovenski vojaki začeli sodelovati v operacijah kriznega odzivanja, ki vključujejo mednarodne operacije in misije za podporo miru in humanitarne operacije. Prispevek Slovenske vojske pri varovanju, izgradnji in krepitvi miru v domovini in zaupanja med narodi je neprecenljiv, še posebej sta pomembna prispevek in podpora SV sistemu obrambe in zaščite ter pomoči, ki jo zagotavljajo prebivalcem naše države ob naravnih in drugih nesrečah, zato smo lahko upravičeno ponosni na našo, Slovensko vojsko in slovenskega vojaka!

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.