Seznanitve z vojaško dolžnostjo

Cilj seznanitev z vojaško dolžnostjo je fantom, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 18 let predstaviti njihove pravice in dolžnosti v zvezi z vojaško dolžnostjo. Delavci uprav za obrambo in pripadniki enot Slovenske vojske jih seznanijo z vpisom v vojaško evidenco in jim razložijo v katerih primerih bi bili klicani na opravljanje vojaške dolžnosti. Predstavijo jim možnosti za zaposlitev v Slovenski vojski, prostovoljno služenje vojaškega roka, sodelovanje v pogodbeni rezervi, štipendiranje ter vojaška tabora MORS in mladi in Vojaški tabor.

Udeleženci seznanitev si lahko ogledajo orožje in opremo, ki ju uporablja Slovenska vojska, spoznavajo življenje in delo vrhunskih športnikov, ki so zaposleni v SV, še posebej pa so zanimiva srečanja in pogovori s pripadniki SV, ki so sodelovali na mednarodnih operacijah in misijah.

Nabor nekoč in danes

Nabor ali »štelunga«, kot so jo imenovali nekoč, je za mlade fante pomenila pomemben korak v življenju. Fantje so postali možje, zato se je bilo treba na ta dogodek še posebej pripraviti. V nekaterih slovenskih krajih se je ta lepa tradicija okraševanja vozov in slavnostnega prihoda v mesto ohranila do danes in tako tudi starejše spominja na dogodke, ki so jih tudi sami doživeli, mladim pa vsaj malo približa dogajanja iz časov, ki jih poznajo samo po pripovedovanju.

Že tradicionalnim okraševanjem vozov v Vipavi in Beltincih so se letos pridružili še mladi s Postojnskega, ki so se odločili, da po dolgih letih tudi sami oživijo to tradicijo. Priprava in okraševanje vozov trajata kar nekaj dni in zahtevata mnogo potrpežljivosti in vztrajnosti, za kar poskrbijo tudi številna dekleta, ki pomagajo fantom in se z njimi tudi pripeljejo na štelungo.

Veselo druženje nabornikov s prijatelji in znanci se začne že zgodaj zjutraj in se nadaljuje pozno v noč, zato si vsi naborniki, ki se odločijo za obujanje že skoraj zamrle tradicije, svoj naborniški dan zapomnijo še mnogo let.

Več filmov o seznanitvah si lahko ogledate na našem YouTube-u.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.